14:51:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Störst inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserade inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-22 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2014-06-19 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-05-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2021-10-21 17:16:45

PharmaLundensis Minievaporator för rening av miljöfarligt avfall från mindre företag är snart färdig, och bolagets styrelse har beslutat om en affärsplan för att kommersialisera produkten. Man har övervägt två modeller:

* Försäljning med ett engångsbelopp

* Uthyrning

Styrelsen anser att det finns flera betydande fördelar att hyra ut PharmaLundensis patenterade noll-koncentrat teknologi, snarare än att sälja maskiner:

* En uthyrning av Minevaporatorerna underlättar service. Om en maskin går sönder skickar vi en utbytesmaskin och företaget skickar tillbaka den trasiga maskinen. Efter reparation kan den lagade maskinen skickas ut till annan kund. Om maskinen i stället är såld måste den skickas tillbaka till ägarföretaget och utbytesmaskinen skickas tillbaka till oss. Blir således dubbla utbyten för en såld maskin, men bara ett utbyte för en uthyrd maskin.

* Underlättar uppgraderingar av maskinen. När en maskinen kommer in till vår verkstad kan vi lägga in de senaste uppgraderingarna och förbättringarna och skicka tillbaka maskinen. Det kommer säkert att bli sucessiva förbättringar av minievaporatorn efter hand som det inkommer erfarenheter av användning av maskinen.

* PharmaLundensis får bättre kontroll över teknologin och maskinerna om vi hyr ut dem snarare än säljer dem.

* PharmaLundensis erhåller regelbundna intäkter under maskinens hela livslängd med uthyrning.

* En uthyrning bygger upp ett värde i PharmaLundensis, eftersom bolaget då äger samtliga maskiner.

Styrelsen bedömer att uthyrning av ett 20-tal maskiner kan täcka PharmaLundensis nuvarande kapitalbehov. Uthyrning av ytterligare ett 10-tal maskiner skulle även kunna täcka betydande delar av kostnaderna för bolagets läkemedelsprojekt. Vidare bedömer styrelsen att företag som hyr en Minieaporator för att hantera deras flytande, miljöfarliga avfall kommer att spara flera hundra tusen kronor per år i reducerade reningskostnader, även när Minievaporatorns hyresavgifter avräknats.