18:18:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-22 Årsstämma 2016
2016-06-20 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-20 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-20 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2014-06-19 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 X-dag ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-05-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Bolagets största inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserat inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.
2023-09-07 13:46:00

Marknadsföringen av Minievaporatorn pågår, och förhoppningsvis kan den gå ut för testning och genera intäkter under hösten-vintern.

Vi har nu satt full fart med bolagets nya, effektiva KOL/kronisk bronkit läkemedel!

Lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit är folksjukdomar som hundratusentals svenskar lider av. Befintlig behandling är undermålig. PharmaLundensis arbetar med en helt ny mekanism som går ut på att binda upp och utsöndra kvicksilver från kroppen. En klinisk studie som vi genomförde för några år sedan med den kvicksilverbindande substansen IodoCarb gav en statistisk signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, och även slemproduktionen verkade minska. IodoCarb hade dock nackdelar i form av svag effekt och vissa biverkningar, varför vi letat efter en ännu bättre substans. Vi har genom laboratorietester identifierat en substans som uppfyller dessa krav och förbereder nu för kliniska prövningar med denna läkemedelskandidat. Patentskydd för våra nya substanser, både substansskydd och skydd för medicinsk användning, har sökts hos Europeiska Patentmyndigheten EPO.

Vår nya läkemedelskandidat, Phal-501, ger en extremt stark och långvarig bindning av kvicksilver vid tester i provrör. Ämnet är inert och förväntas inte att brytas ner eller förändras under passagen genom kroppen. Det finns mycket liten risk för biverkningar, eftersom ämnet aldrig absorberas in i blodbanan. I stället går den, efter nedsväljning, genom magen och tarmen och direkt ut i avföringen. Effekten sker genom att den på vägen, när den passerar övre tunntarmen, binder upp kvicksilver som utsöndrats av levern. Om det inte finns en kvicksilverbindande substans närvarande i tunntarmen som kan binda upp kvicksilver som levern utsöndrat så återabsorberas det längre ner i tarmen i ett så kallat entero-hepatiskt kretslopp. Kroppen saknar i stort sett helt förmåga att utsöndra metylkvicksilver. Allt som man fått i sig stannar kvar i kroppen så länge man lever. Om inte man använder PharmaLundensis effektiva kvicksilverbindare för att bli av med det, vill säga….

Det bedrivs nu arbete för att göra Phal-501 färdigt för första kliniska studie. Kemisyntesen av substansen optimeras för att få en effektiv metod för att framställa stora mängder substans (kiloskala), stabilitetstester både vid rumstemperatur och accelererade tester vid 60 grader förbereds, analyser för att bevisa att ämnet är stabilt och inte frisätter något olämpligt (nedbrytningsprodukter, lösningsmedel, föroreningar) i simulerad tarmmiljö planeras, djurförsök för att fastslå att ämnet inte har någon påverkan på mag/tarmkanalens slemhinna ska även utföras. Därefter kommer ansökan om att få genomföra klinisk studie att inlämnas till Läkemedelsverket och Etiknämnden.

Den första kliniska studien som planeras med Phal-501 blir en Fas 1 studie på patienter med kronisk bronkit. Studien ska utföras på 60 patienter, varvid 30 får aktiv substans och 30 får placebo. Nästa steg blir en klinisk studie på 60 patienter med måttlig-svår KOL. Kronisk bronkit och KOL är närsläktade sjukdomar. Om vår behandling fungerar på den ena sjukdomen är sannolikheten stor att den även fungerar på den andra. Jag bedömer att vi kan inleda den första kliniska studien om 1 år. Skulle den kliniska studien mot kronisk bronkit bli framgångsrik, vilket jag anser har stor sannolikhet, kan det leda till en dramatisk ökning av intresse för bolaget samt en betydande uppvärdering av dess kurs.