22:26:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Phase Holographic Imaging är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska - samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-10-14 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2022-09-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-15 Extra Bolagsstämma 2022
2021-12-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-11 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2021-09-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-20 Årsstämma 2021
2020-10-15 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2020-06-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-16 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2019-10-15 Årsstämma 2020
2018-09-27 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2018-06-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-09-26 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-01-01 Extra Bolagsstämma 2018
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-06 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-05 Årsstämma 2017
2016-06-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2017
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-08 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-06-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-07 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2014-10-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-06 Årsstämma 2015
2014-06-30 Bokslutskommuniké 2014
2022-04-04 09:16:02

Phase Holographic Imaging (PHI) meddelar härmed att bolaget har ingått tecknings­förbindelse­avtal gällande pågående företrädesemission. Tecknings­förbindelse­avtal motsvarade cirka 4 % av den initiala emissionen (2,9 MSEK) har ingåtts med medlemmar från bolagets styrelse, bolagets VD samt med ägare. Garanti­åtagandet upp till 80 % av den initiala emissionsvolymen kvarstår.

[image]

Emissionsvillkoren i korthet
  • Teckningsperioden pågår fr.o.m. den 30 mars t.o.m. den 13 april 2022.
  • 17 aktier ger innehavaren rätten att köpa 1 unit för 85,50 SEK.
  • 1 unit består av 9 aktier,  5 optioner av serie TO 3 samt 2 optioner av serie TO 4.
  • Varje option ger innehavaren rätten att köpa en aktie till ett lösenpris motsvarande 70 % av aktiens medelkurs inför respektive lösenperiod, dock lägst 0,20 SEK/aktie.
  • Vidare är lösenpriset maximerat till 11,90 SEK för optioner av serie TO 3, respektive 15,45 SEK för optioner av serie TO 4.
  • Lösenperioden för optioner av serie TO 3 pågår fr.o.m. den 11 april 2023 t.o.m. den 2 maj 2023.
  • Lösenperioden för optioner av serie TO 4 pågår fr.o.m. den 12 september 2024 t.o.m. den 3 oktober 2024.

 Prospekt och övrig information om emissionen finns på phiab.com/ir.