12:04:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-11-15 Extra Bolagsstämma 2024
2023-10-27 Årsstämma 2024
2023-10-13 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2023-09-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 Årsstämma 2023
2022-10-14 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2022-09-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-15 Extra Bolagsstämma 2022
2021-12-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-11 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2021-09-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-20 Årsstämma 2021
2020-10-15 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2020-09-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-16 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2019-10-15 Årsstämma 2020
2018-09-27 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2018-06-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-09-26 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-01-01 Extra Bolagsstämma 2018
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-06 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-05 Årsstämma 2017
2016-06-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2017
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-08 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-06-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-07 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2014-10-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-06 Årsstämma 2015
2014-06-30 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Phase Holographic Imaging PHI är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska - samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2022-04-06 10:26:30

Phase Holographic Imaging (PHI) och Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (http://www.wfirm.org/) (WFIRM) skrev nyligen under en avsiktsförklaring rörande biotillverkning. Initiativet syftar till att göra kritiska avbildningstekniker tillgängliga inom regenerativ medicin och för storskalig produktion av cellterapier och organ.

[image]

Baserat på PHI:s icke-invasiva HoloMonitor-teknologi avser parterna gemensamt utveckla avbildnings­teknik för att bedöma kvaliteten på odlade celler i industriell biotillverkning. Initiativet möjliggörs genom WFIRM:s samarbete med RegenMed Development Organization (http://remdo.org/) (ReMDO), en ideell organisation som verkar för att omsätta forskning inom regenerativ medicin till klinisk användning inom vården.

Tillsammans med teknikbolag som PHI tillgängliggör ReMDO:s RegeneratOR Test Bed-program nödvändig teknik som gör det möjligt för startup- och tillväxtbolag att kommersialisera regenerativa behandlings­former.

I samarbetet tillför WFIRM medicinsk expertis samt nödvändig infrastruktur, medan PHI tillhanda­håller teknik och expertis inom icke-invasiv avbildning av celler. Avsiktsförklaringen har på uppdrag av WFIRM undertecknats av Wake Forest School of Medicine och dess avdelning för Public Health Sciences.

"Implementeringen av icke-invasiv avbildning i klinisk biotillverkning skulle säkra en jämn produktkvalité, spara pengar genom att upptäcka bristfälliga produkter tidigt i produktionsprocessen samt inte minst säkerställa produkt- och patientsäkerheten."

- Joshua Hunsberger, PhD, Chief Technology Officer vid ReMDO

Regenerativ medicin står vid randen till banbrytande genombrott som skulle skapa ett nytt paradigm inom sjukvården - och som potentiellt skulle kunna bota även de mest svårbotade sjukdomarna. De flesta konventionella läkemedel döljer symptomen snarare än att bota. Regenerativ medicin botar däremot sjukdomar genom att ersätta sjuk vävnad med odlade celler och organ, vilket föryngrar kroppen och förbättrar dess förmåga att läka och motstå framtida sjukdomar. De unika egenskaperna hos regenerativ medicin kommer oundvikligen att förändra läkemedlens framtida roll och hur vi använder dem i vården.

"Celler är råvaran till regenerativ medicin oberoende av om slutprodukten är celler, vävnad eller bioprintade organ. Behovet av icke-invasiv kvalitetskontroll av celler inom regenerativ medicin skapar enastående affärsmöjligheter för PHI:s avbildningsteknik på en marknad som förväntas konkurrera med läkemedelsmarknaden i både storlek och betydelse för folkhälsan."

- Peter Egelberg, vd för PHI

Videofilmer där WFIRM förklarar regenerativ medicin

Om

Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (http://www.wfirm.org/) (WFIRM) är internationellt ledande i att omsätta vetenskapliga upptäckter till kliniska terapier inom regenerativ medicin. Institutet var bland annat först i världen med att utveckla och implantera laboratorieodlade organ i patienter. Vid institutet arbetar över 400 personer med mer än 40 olika vävnader och organ.

RegenMed Development Organisation (http://remdo.org/) (ReMDO) är en ideell organisation med uppdraget att förverkliga regenerativ medicin. ReMDO främjar storskalig biotillverkning genom att bedriva tillämpad forskning som syftar till att göra kritiska biotillverkningstekniker kostnadseffektiva och ända­måls­enliga.