14:35:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Piezomotor är en tillverkare utav elektroniska mikromaskiner som används som komponenter i ett flertal olika konstruktioner. Produkterna består huvudsakligen av linjärmotorer och roterande motorer, samt tillhörande kontrollsystem och programvara. Bolagets produkter används bland varierande aktörer inom olika branscher. Huvudkontoret är beläget i Uppsala.

Kalender

2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning PIEZO 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2019
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning PIEZO 0.00 SEK
2019-05-03 Årsstämma 2018
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning PIEZO 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-09 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-05-22 21:07:19

Förtydligande - PiezoMotor genomför en riktad nyemission och tillförs 25 MSEK  - Tecknare i nyemissionen är Länsförsäkringar Fonder.

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller "bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 008 064 aktier av serie B till en teckningskurs om 24,80 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar dagens stängningskurs. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till mindre än 100 000 SEK.

Tecknare i nyemissionen är Länsförsäkringar Fonder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vilken kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och försäljningsexpansion. Styrelsen bedömer att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 1 008 064 från 14 471 906 till 15 479 970. Aktiekapitalet ökar med 504 032 SEK från 7 235 953 SEK till 7 739 985 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 6,5 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i PiezoMotor efter nyemissionen. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från det att de införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Som legal rådgivare i den riktade nyemissionen har Bolaget anlitat Eversheds Sutherland Advokatbyrå.

"Med stärkt finansiering kan vi öka takten ytterligare i till exempel vår rekrytering på säljsidan. Det känns väldigt bra att ytterligare en institutionell investerare väljer att investera i PiezoMotor", säger Anders Kottenauer, VD.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                           Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                                                                + 46 (0)70 -10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                                                    olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 20:05 CEST.