03:18:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Polarcool är verksamma inom medicinteknik. Idag är bolaget inriktade mot att produkter och lösningar inriktade för skador inom sport och aktivitet. Störst fokus återfinns inom forskning och utveckling av produkter som används vid behandling av hjärnskador vid exempelvis boxning, rugby och amerikansk fotboll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 Extra Bolagsstämma 2020
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Split POLAR 16:1
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-04 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2020-08-28 10:23:19

Resultat i korthet

Nyckeltal (tkr) 2020.04.01 2019.04.01 2020.01.01 2019.01.01 2019.01.01
- - - - -
2020.06.30 2019.06.30 2020.06.30 2019.06.30 2019.12.31
Nettoomsättning 198 -0 346 -0 264
Summa rörelseintäkter 638 360 910 360 1232
Resultat efter -1 422 -1 522 -3 376 -2 780 -6 650
finansiella poster
Av- och -107 -24 -182 -42 -156
nedskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar
Kassa och bank 133 3 858 133 3 858 96
Resultat per aktie -0,43 -0,57 -1,10 -1,03 -0,44
(kr)