07:01:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 Extra Bolagsstämma 2020
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Split POLAR 16:1
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-04 Ordinarie utdelning POLAR 0.00 SEK
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Polarcool är verksamma inom medicinteknik. Idag är bolaget inriktade mot att produkter och lösningar inriktade för skador inom sport och aktivitet. Störst fokus återfinns inom forskning och utveckling av produkter som används vid behandling av hjärnskador vid exempelvis boxning, rugby och amerikansk fotboll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.
2022-05-27 12:00:00

Resultat i korthet

Nyckeltal (tkr) 2022.01.01- 2021.01.01- 2021.01.01-
2022.03.31 2021.03.31 2021.12.31
Nettoomsättning 223 156 746
Summa rörelseintäkter 473 562 2 450
Resultat efter finansiella poster -2 959 -1 807 -7 103
Av- och nedskrivningar av materiella och -541 -369 -1 526
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 2 926 6 936 4 351
Resultat per aktie (kr) -0,29 -0,21 -0,83

Förändring av eget kapital

Aktie- Fond för Överkurs Balanserat Årets Totalt
utv. -
kapital utgifter fond resultat resultat
Belopp vid årets 2 236 5 775 32 817 -20 546 -7 102 13 180
ingång 566 876 105 549 984 014
Disposition enligt -7 102 984 7 102 0
beslut av årets 984
årsstämma:
Avskrivning av avs. -244 872 244 872 0
utv.utgifter
Emission 29 759
teckningsrätter
Periodens resultat -2 963 -2 963
660 660
Belopp vid periodens 2 236 5 531 32 817 -27 374 -2 963 10 246
utgång 566 004 105 902 660 113