04:30:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning PREV B 4.50 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PREV B 3.50 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning PREV B 2.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-18 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-17 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-02-10 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-16 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-09 Ordinarie utdelning PREV B 0.30 SEK
2013-04-08 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-27 Ordinarie utdelning PREV B 0.30 SEK
2012-03-26 Årsstämma 2012
2012-02-03 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-06-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 Ordinarie utdelning
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-04 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-22 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-31 Ordinarie utdelning PREV B 0.00 SEK
2010-03-30 Årsstämma 2010
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Ordinarie utdelning PREV B 1.50 SEK
2009-03-31 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Prevas är ett IT-konsultbolag. Bolaget innehar specialistkompetens inom produkt- och produktionsutveckling. Tjänsteutbudet inkluderar digitala lösningar, projektledning, mjukvarudesign, till UX- och systemlösningar. Kunderna består huvudsakligen av medelstora företagskunder, verksamma inom ett flertal sektorer som industri, life science, tillverkning samt energisektorn. Prevas grundades 1985 och har störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2021-10-29 10:05:00

Nu står det klart att Vinnova beviljar anslag till Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP), bland över 100 ansökningar, för att utveckla och implementera AI-baserad diagnostik i cancervården. Totalt rör det sig om omkring 20 miljoner kronor som under 2,5 års tid ska tilldelas SwAIPP-innovationsmiljön som utgörs av Karolinska Institutet, patologklinikerna i region Kalmar, Västmanland och Skåne, Stratipath, Microsoft Sverige, Roche Diagnostics, Philips, Bröstcancerförbundet, Prevas (MEDQURE) samt Helseplan.

[Bildtext: Micael Johansson, Prevas AB]

Bildtext: Micael Johansson, Prevas AB

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i dag. Förutom att vara såväl psykiskt som fysiskt påfrestande för de drabbade och personerna i deras närhet är sjukdomen även förknippad med betydande ekonomiska kostnader på individnivå och samhället i stort. I dag är patologibedömning det huvudsakliga sättet att diagnostisera cancer samt vägleda behandlingen, men bedömningen har stor osäkerhet.

- Varje år drabbas 9000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Kan dessa få en mer utvecklad diagnostik och därmed bättre förutsättningar för individanpassad behandling, så innebär det ökad överlevnad och ökad livskvalité för kvinnorna och stor nytta för deras anhöriga och för samhället, säger Susanne Dieroff Hay på Bröstcancerförbundet.

Nya riktade terapier och precisionsmedicin ökar efterfrågan på exakt diagnostisk. Även om introduktionen av molekylärdiagnostik möter denna efterfrågan så är metoden tidskrävande och dyr, vilket gör den ekonomiskt ohållbar i många sjukvårdssystem. SwAIPP-innovationsmiljön utvecklar nya AI-baserade diagnostiska lösningar som möjliggör extraktion av omfattande och exakt diagnostisk information genom bildanalys. Metoden är jämförbar med molekylära analyser, men med en potential att ge svar till en bråkdel av kostnaden för de verksamheter som har etablerat en digitaliserad patologi. Det innebär att fler patienter kommer kunna dra nytta av förbättrad precision samt kortare tid till diagnos. Till en början kommer SwAIPP att använda sig av bröstcancer som principiell cancerform.

- Målet är att storskaligt kunna implementera AI-baserad diagnostik inom patologi. Detta hoppas vi uppnå genom att sammanföra kunskap och lösningar från alla de ingående parterna, säger Mattias Rantalainen, koordinator för SwAIPP, forskningsgruppsledare på Karolinska Institutet och CTO på Stratipath.

Viktigt med sektorövergripande samverkan

Inom SwAIPP är målet att storskaligt kunna implementera AI-baserad diagnostik inom patologi där alla involverade parter utgör en viktig pusselbit för skapandet av ett hållbart och långsiktigt ekosystem. KI leder projektet och fungerar som ett nav för forskningen, patologklinikerna i regionerna Kalmar, Västmanland och Skåne bidrar med klinisk kompetens samt miljöer för implementering och utvärdering av de AI-baserade applikationerna, Stratipath och Roche utvecklar AI-baserade diagnostiska applikationer, Philips, Microsoft och Roche bidrar med tekniskt kunnande och infrastruktur, Helseplan leder implementeringsarbetet och utvärderingen av densamma, Prevas (MEDQURE) leder det regulatoriska arbetet och Bröstcancerförbundet säkerställer att patientperspektivet alltid finns med.

- Ett mycket intressant projekt för Prevas att delta i med ett antal tunga och kompetenta aktörer som är involverade. Genom att samarbeta och kombinera kompetenser inom olika områden skapas innovativa lösningar till komplexa utmaningar, säger Micael Johansson Senior Quality & Regulatory Consultant på Prevas.

Målsättningen är att i framtiden kunna tillämpa samma AI-diagnosticeringsprocess även för andra cancerformer.

- Produkten har en hög innovationsnivå, med bland annat AI element, vilket gör att vi som regulatory konsulter måste hållas oss ajour med kommande uppdateringar i regelverk och standarder för att säkerställa compliance för produkten, fortsätter Micael Johansson.

Klinisk patologi genomgår för närvarande en snabb digitalisering där nya digitala arbetsflöden introduceras på samtliga patologkliniker i Sverige. Det öppnar upp för introduktionen av nya verktyg som kan hjälpa patologerna i deras arbete.

- Digitaliseringen av patologklinikerna har inledningsvis varit inriktat på att förbättra arbetsprocesserna. Men den stora vinsten framöver kan bli tillgången till nya typer av beslutsstöd och bildanalys som inte har varit tillgänglig tidigare. Digitala verktyg kan också stärka möjligheterna att erbjuda jämlik vård av bröstcancer, genom att beslutsstöd kan förfina och ytterligare kvalitetssäkra diagnostiken av bröstcancer, säger Helena Olofsson, styrgruppsordförande i SwAIPP och överläkare i patologi inom Region Västmanland.

Om SwAIPP
Innovationsmiljön Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP) drivs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Stratipath AB, Microsoft Sverige AB, Roche Diagnostics AB, Philips AB, Bröstcancerförbundet, Prevas AB (MEDQURE), Helseplan AB samt regionerna Kalmar, Västmanland och Skåne.