06:09:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning PRO 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning PRO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Promimic är specialiserat inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom ytmodifieringar. Exempel på specialistområden inkluderar ytmodifieringar för osseointegration för ortopediska och dentala implantat. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Amerika, där forskning och utveckling bedrivs i egen regi men även via samarbetspartners.
2024-05-22 07:30:00

Vi har gått starkt under årets första kvartal och följer vår aggressiva tillväxtplan. Under perioden växer vi med 40 procent jämfört med Q1 2023 - som då var ett exceptionellt kvartal med 227 procents tillväxt. Basen för våra intäkter är FDA-godkända implantat på marknaden. Under perioden slår våra kunder rekord med hela nio nya godkännanden inom högmarginalssegmentet ryggkirurgi.

Sammanfattning av perioden

Finansiell översikt
Första kvartalet 2024 (motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 MSEK (6,2)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 9,4 MSEK (6,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (-3,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-3,3 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 SEK (-0,18)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3,7 MSEK (1,2)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 46,6 MSEK (60,0)
 • Soliditet uppgick till 84 % (89 %)
Väsentliga händelser under första kvartalet
 • Bolagets grundare säljer del av sitt aktieinnehav i Promimic AB (publ) för att lösa ett lån.
Väsentliga händelser efter perioden
 • Den 26 april offentliggjordes bolagets årsredovisning 2023.
 • Bolagets årsstämma hålls den 22 maj 2024.
VD kommenterar

Rekordmånga FDA godkännanden
Vi har gått starkt under årets första kvartal och följer vår aggressiva tillväxtplan. Under perioden växer vi med 40 procent jämfört med Q1 2023 - som då var ett exceptionellt kvartal med 227 procents tillväxt. Basen för våra intäkter är FDA-godkända implantat på marknaden.  Under perioden slår våra kunder rekord med hela nio nya godkännanden inom högmarginalssegmentet ryggkirurgi.

Vi har nyligen lagt två fantastiska tillväxtår bakom oss. Vi har etablerat bolaget på en ny nivå och det är från den nivån vi nu fortsätter vår tillväxtresa. Nettoförsäljningen för kvartalet landar på 8,7 MSEK vilket är en tillväxt på 40 procent. Vi kan konstatera att tillväxten i vår kärnaffär, licensintäkter och royalties växer med hela 79 procent. Det är här vi bygger våra höga marginaler vilket utgör grunden för god lönsamhetsförbättring framöver.

Basen för vår tillväxt kommer från att våra kunder framgångsrikt kan lansera nya implantat på marknaden. Under första kvartalet godkändes hela nio nya implantat för klinisk användning av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) inom marknadssegmentet för ryggkirurgi. Detta är den högsta siffran hittills i bolagets historia. Det kan ställas i relation till de tidigare 33 godkända implantaten. Det är en fantastisk tillväxt i basen för vår affär - implantat godkända för klinisk användning. Detta är en ökning med 27 procent under ett enda kvartal. Implantaten kommer att lanseras under året och vara en viktig del för att växa vår affär långsiktigt.

Vi noterar att en av våra största kunder haft störningar i sin leveranskedja vilket påverkat oss negativt under kvartalet. Problemet är nu avhjälpt och kommer inte påverka vår tillväxt framåt.

Under perioden har Promimic färdigställt den största investeringen hittills i bolagets historia. Vårt nya huvudkontor med helt verksamhetsanpassade laboratorie- och produktionsmiljöer på GoCo Health Innovation City är nu i fullt bruk. Denna investering är avgörande för vår fortsatta expansion och tillväxt. Vi mer än fördubblar vår produktionskapacitet i de nya labben och ökar vår kapacitet att genomföra fler utvecklingsprojekt för våra kunder.

Flytten till nya lokaler innebär att Promimic ikläder sig en något större kostnadskostym än tidigare. Ökningen och expansionen är helt enligt plan för att vi ska nå våra finansiella mål. Vi skalar också upp på andra sidan Atlanten för att möta en fortsatt ökad efterfrågan från våra amerikanska kunder. Vårt processbolag Nano Processing Inc. (NPI) investerar i en ny processanläggning i Warsaw, Indiana. All utrustning är levererad och installationen pågår för fullt. Anläggningen kommer att testköras under sommaren för att vara redo att tas i bruk under Q3. Investeringen kommer att fördubbla vår processkapacitet på vår huvudmarknad. Genom att lägga ut detta hos vår strategiska partner Danco Medical och tack vare kostnadseffektiv skalbarhet i teknologin blir NPI:s investeringskostnader inte högre än 1,2 MSEK.

Nyttan av HA[nano] Surface och hur den förbättrar osseointegration av både dentala och ortopediska implantat är väl dokumenterad i över 30 pre-kliniska och kliniska studier. Detta har gjorts i samarbete med biomaterialforskare och kunder över hela världen. Utmaningen framåt för våra kunder finns bland de växande patientgrupperna där läkningen och integrationen av dessa implantat utmanas av stora folkhälsoproblem och sjukdomar så som övervikt, diabetes, osteoporos och rökning.

I februari publicerades nya forskningsresultat från en pre-klinisk studie som visar hur HA[nano] Surface förbättrar integrationen av implantat vid övervikt och diabetes. Detta är riskfaktorer som påverkar inläkning av implantat negativt. In vivo-studien Osseointegration of implant surfaces in metabolic syndrome and type-2 diabetes mellitus publicerades i Journal of Biomedical Material Research och är ett samarbete mellan oberoende forskare vid ledande universitet i USA och Brasilien. Resultaten visar att HA[nano] Surface förbättrade inläkningen - även under dessa svåra förhållanden. Studien stärker vårt kunderbjudande då dessa patientgrupper idag utgör en stor utmaning för lyckade implantatbehandlingar. Det kommer användas i vårt marknadsförings- och säljarbete och därmed gynna våra nuvarande och framtida kunder.

I oktober 2023 inledde Promimic ett samarbete med amerikanska Maruho Medical inom marknadssegmentet för idrottsmedicin. Moderbolaget Maruho är ett japanskt läkemedelsbolag. Tidigare i år beslutade Maruho att fokusera på kärnverksamheten och därmed kommer verksamheten i Maruho Medical att avvecklas. Licensavtalet mellan Promimic och Maruho Medical är i och med detta avslutat. Kortsiktigt är detta negativt för oss men endast med marginell påverkan på våra intäkter. På längre sikt har vi nu öppnat upp ett nytt marknadssegment för våra teknologier då vi tagit viktiga steg framåt på utvecklingssidan tack vare samarbetet med Maruho Medical. Vi har nu ett starkare kunderbjudande till bolagen inom detta marknadssegment.

Under vår medverkan på mässan American Academy of Orthopaedic Surgeons i San Francisco bekräftades det stora intresset från marknaden och vi för idag samtal med ett antal bolag. Trenderna för implantat inom idrottsmedicin ligger idag helt i linje med vårt kunderbjudande.

Vi kan sammanfatta årets första kvartal med att vi fortsätter vår tillväxtsresa fast nu på en högre nivå, samtidigt som vi investerar i fortsatt tillväxt. Teamet både här i Sverige och i USA har gjort ett enastående arbete med att både flytta in i nya lokaler samtidigt som produktionsstoppet varit minimalt. Vi konstaterar också att våra viktigaste kunder fortsätter växa samt att fler och fler implantat med vår yta blir godkända för klinisk användning i USA. 

Mölndal den 22 maj 2024
Magnus Larsson
VD, Promimic

För ytterligare information:

https://promimic.com/investerare-se/

Magnus Larsson, CEO 
Mobil: +46 709 77 64 77 
E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Heidi Bader, CFO
Mobil: +46 708 24 71 46
E-mail: heidi.bader@promimic.com

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HA[nano] Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 500 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA.

Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market under ticker PRO. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Denna information är sådan information som Promimic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående persons försorg kl 7.30 den 22 maj 2024.