10:08:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning PRO 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 Ordinarie utdelning PRO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Promimic är specialiserat inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom ytmodifieringar. Exempel på specialistområden inkluderar ytmodifieringar för osseointegration för ortopediska och dentala implantat. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Amerika, där forskning och utveckling bedrivs i egen regi men även via samarbetspartners.
2023-09-27 17:35:00
Följande personer har utsetts att ingå i Promimics valberedning inför årsstämman 2024:
  • Lars Kristensson, utsedd av K-Svets Venture AB
  • Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB
  • Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB
  • Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC
  • Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden

Utnämningen har skett i enlighet med den instruktion avseende principer för utseende till Valberedning som fastställdes vid årsstämman i Promimic AB den 25 april 2023. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt drygt 70 % av samtliga aktier i bolaget den 31 augusti 2023.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2024. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta i god tid före stämman via e-post till info@promimic.comeller via brev till Promimic AB, AZ BioVentureHub, HB4, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida: www.promimic.com

Mölndal, den 27 september 2023
Promimic AB (publ)

==========================================================================

Promimic AB, AZ BioVentureHub, HB 4
 AstraZeneca R&D, 431 83 Mölndal, Sweden