13:05:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RaySearch Laboratories är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvarulösningar för sjukvårdsindustrin. Särskilt område där bolagets produkter används är inom cancervården. Bolagets produkter vidaresäljs som dosplanerings- respektive informationssystem. Olika funktioner inkluderar maskininlärning, beräkningshastighet, automatiserad planering, virtuell simulering, adaptiv terapi och digitala arbetsflöden. Produkterna används av ett flertal kliniker.

Kalender

2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning RAY B 0.25 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2015-05-28 Årsstämma 2015
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2014
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2013-05-22 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-31 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2012-05-30 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-05-26 Ordinarie utdelning RAY B 0.50 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-12 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-26 Ordinarie utdelning RAY B 0.50 SEK
2010-05-25 Årsstämma 2010
2010-05-11 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-27 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-27 Ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK
2009-05-26 Årsstämma 1
2009-05-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-06-25 Split RAY B 1:3
2003-06-10 Split RAY B 20:1
2021-02-23 07:45:00

"Under helåret 2020 minskade nettoomsättningen med 12 procent, främst till följd av lägre licensförsäljning pga covid-19-pandemin. Rörelseresultatet uppgick till -3 (68) MSEK och kassaflödet uppgick till 62 (-3) MSEK. Trots utmanande marknadsförutsättningar har 2020 varit ett produktivt år då vi har stärkt vår produktportfölj rejält", säger Johan Löf, VD för RaySearch

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2020)
 • Orderingång 239,1 (277,2) MSEK
 • Nettoomsättning 159,8 (234,5) MSEK
 • Rörelseresultat -14,6 (22,5) MSEK
 • Resultat efter skatt -14,2 (18,9) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,41 (0,55) SEK
 • Kassaflöde -21,5 (7,8) MSEK
 • Orderstock 1 161,3 (1 155,2) MSEK vid slutet av perioden

 

TOLV MÅNADER (JANUARI - DECEMBER 2020)
 • Orderingång 854,8 (1 046,2) MSEK
 • Nettoomsättning 651,6 (741,6) MSEK
 • Rörelseresultat -3,5 (68,2) MSEK
 • Resultat efter skatt -9,1 (50,4) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,26 (1,47) SEK
 • Kassaflöde 61,9 (-3,4) MSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
 • Dosplaneringssystemet RayStation[®] har sålts till fler framstående cancerkliniker, bland andra Centre Eugène Marquis i Frankrike, Taipei Medical University Hospital i Taiwan, Dankook University Hospital i Sydkorea, Clatterbridge Cancer Centre i Storbritannien, samt Riverside Regional Medical Center i USA. Därtill har Johns Hopkins Medicine i USA och Centre Antoine Lacassagne utökat sina befintliga installationer av RayStation.
 • I december släpptes nya versioner av RaySearchs mjukvaror; dosplaneringssystemet RayStation 10B*, som nu har stöd för brachyterapi och erbjuder revolutionerande hastighet för Monte Carlo-dosberäkning för protoner, samt onkologiinformationssystemet RayCare 4B[®*], som nu kan ansluta till Varian TrueBeam[TM], erbjuder förbättrad integration med RayStation och har stöd för multipla parallella behandlingar och arbetsflöden.
 • I december släpptes den första versionen av dataanalyssystemet RayIntelligence* samt den första versionen av behandlingsstyrsystemet RayCommand*, som även blev marknadsgodkänt i flera länder i Europa.
UPPDATERING AVSEENDE COVID-19
 • Det generella marknadsläget förbättras kontinuerligt med fortsatt återhämtning i Asien och tecken på återhämtning i efterfrågan i övriga regioner. Samtidigt registreras en andra eller tredje våg av pandemin i många länder och det är oklart hur lång tid det tar innan vaccinationsprogrammet får effekt. RaySearch bedömer därför att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas, men vi bedömer att pandemins effekter på omsättningen och resultatet normaliseras under 2021.
 • Företagsledningen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta åtgärder om det behövs.

 

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs bokslutskommuniké för januari-december 2020 vid en telefonkonferens som hålls på engelska tisdagen den 23 februari 2021 kl 16:00-16:30 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/6166079 (http://emea.directeventreg.com/registration/6166079%C2%A0)
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD                              Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                      Telefon: +46 70 661 05 59     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

[*] Marknadsgodkännande krävs på vissa marknader.
 

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen. I december 2020 lanserades även behandlingsstyrsystemet RayCommand, samt dataanalyssystemet RayIntelligence. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.