11:52:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-31 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-04-26 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning återfinns inom forskning och utveckling, samt framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid linsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.
2022-11-03 08:30:00

Idag, den 3 november 2022, inleds teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen av units om cirka 33,2 MSEK i Redwood Pharma AB (publ) ("Redwood Pharma" eller "Bolaget") och pågår fram till och med torsdag den 17 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med idag, den 3 november 2022, till och med måndagen den 14 november 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemissionen omfattar högst 165 910 168 aktier och 41 477 542 teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningskursen uppgår till 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie, och innebär att Redwood Pharma som högst kan tillföras cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av åtta (8) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie 2022/2023:1.  

Företrädesemissionen är säkerställd till 39,2 procent genom teckningsförbindelse från Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus samt externa emissionsgarantier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 33,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4,1 MSEK.

Tidplan för Företrädesemissionen

3 - 14 november 2022                            Handel med uniträtter vid Nasdaq First North GM

3 - 17 november 2022                            Teckningsperiod

22 november 2022                                  Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

3 november - omkring vecka 49             Handel med betald tecknad unit (BTU)

En (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 22 februari - 8 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie. Detta innebär att Redwood Pharma, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 8,3 MSEK.

Prospekt, anmälningssedlar och tillhörande information finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://redwoodpharma.se/foretradesemission/.