08:57:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-08 Split REDW 100:1
2024-01-19 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-28 Årsstämma 2023
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-31 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-04-26 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 X-dag ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning återfinns inom forskning och utveckling, samt framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid linsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.
2024-04-18 08:30:00

Stockholm, 18 april 2024. Redwood Pharma AB (publ) ger idag en uppdatering av tidsplanen och strategin för kommersialiseringen av RP501 - en innovativ behandling av ögontorrhet. Baserat på en genomgång av de europeiska marknadsförutsättningarna bedömer bolaget att en lansering av RP501 kan möjliggöra intäkter under slutet av 2025. Detta trots att tidsplanen för inlämning av en ansökan om CE-märkning har förskjutits något med anledning av det finansiellt ansträngda läge bolaget befinner sig i. En sådan ansökan förväntas nu kunna lämnas in under första kvartalet 2025, vilket innebär en försening om cirka sex månader.

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt och unikt användarvänligt receptfri nästa-generations gel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. Resultaten från en klinisk studie visar att RP501 är säker, ger en signifikant terapeutisk effekt redan vid en dosering med 1-2 droppar per dag och är bekväm att använda - egenskaper som konsumenter anser vara de viktigaste parametrarna för en produkt mot ögontorrhet.

Redwood Pharma sammanställer för närvarande all nödvändig dokumentation inför en ansökan om CE-märkning. Efter rapporteringen av det bristfälliga utfallet i teckningsoptionsprogrammet TO5 är dock bolagets finansiella resurser så begränsade att tidsplanen har behövt revideras. Ett positivt utfall i den föreslagna företrädesemissionen skulle ge bolaget resurser som kan möjliggöra inlämnandet av en ansökan om CE-märkning i början av 2025. Förutsatt att en CE-märkning kan erhållas under 2025 skulle en lansering på europeiska marknader kunna inledas vid årsskiftet 2025/2026.

Redwood Pharmas uppdaterade kommersialiseringsstrategi baseras på en genomgång av den europeiska marknaden för produkter mot ögontorrhet där bolaget har beslutat att prioritera EU5 och Sverige i det första skedet av produktlanseringen. Bolaget arbetar nu intensivt för att finna en eller flera lämpliga kommersiella partners med väletablerade marknadsorganisationer och finansiella resurser att maximera potentialen för RP501.

Redwood Pharma bedömer att RP501 kan lanseras som en premiumprodukt med en hög prisnivå och fördelaktig bruttomarginal, med hänvisning till produktens innovativa och unika egenskaper. Baserat på ett konservativt scenario där RP501 lanseras i slutet av 2025 och når en marknadsandel om ca 0,5 procent i de prioriterade länderna efter 12 månader, skulle Redwood Pharma kunna uppnå ett positivt kassaflöde redan under första halvåret 2027.

"Vår bedömning är att RP501 har en hög kommersiell potential och att det skulle vara tillräckligt att lansera produkten på ett begränsat antal europeiska marknader för att kunna ta bolaget till kassaflödespositivitet redan under första halvåret 2027. En av förutsättningarna för att detta ska vara möjligt är att bolaget kan säkra de finansiella medel som är nödvändiga för att ta RP501 till ett marknadsgodkännande, vilket är syftet med den nyligen annonserade föreslagna företrädesemissionen", säger Martin Vidaeus, vd på Redwood Pharma.

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-18 08:30 CET.