13:16:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning återfinns inom forskning och utveckling, samt framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid linsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-04-26 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-10-02 11:00:06

I enlighet med villkoren för teckningsoption av serie TO 3 har teckningskursen beräknats med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en mätperiod om 15 handelsdagar föregående utnyttjandeperioden 5-16 oktober 2020. Denna beräkning har fastställt teckningskursen till 9,38 kr per aktie där en teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Vid fullt utnyttjande kommer 1 018 812 aktier att emitteras och Redwood därvid tillföras ca 9,5 Mkr före transaktionskostnader. Utspädningseffekten vid full konvertering blir cirka 6,4 %.

Instruktioner förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (Depå)
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 16 oktober 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Instruktioner direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen så att den är emissionsinstitutet, Eminova Fondkommission, tillhanda senast klockan 15.00 den 16 oktober 2020. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Eminova tillhanda senast den 16 oktober 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel finns att beställa från Eminova på info@eminova.seeller 08-684 211 00.