17:12:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-13 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-05-13 Bokslutskommuniké 2021
2022-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2022-03-14 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-02-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-01 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2016-05-02 Årsstämma 2016
2016-05-02 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-30 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 X-dag ordinarie utdelning RESP 0.00 SEK
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-20 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Respiratorius är ett forskningsbolag inriktat mot utveckling av läkemedelskandidater för behandling av cancer och framförallt aggressivt lymfom. Bolaget etablerades under 1999 som en avknoppning från Lunds Universitet. Verksamheten återfinns i Sverige, där forskning bedrivs i egen regi men även via internationella samarbetspartners. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2024-04-19 15:06:00

Styrelseledamoten Anna Törner har idag på egen begäran lämnat styrelsen i Respiratorius AB (publ). Bakgrunden till Annas beslut är personliga skäl.

"Anna har inom sina specialområden varit viktig för bolagets utveckling och jag är tacksam för samarbetet genom åren. Jag respekterar hennes beslut att i förtid lämna styrelsen", säger Johan Drott, vd för Respiratorius AB (publ).

"Jag vill på styrelsens vägar rikta ett tack till Anna för hennes insatser i styrelsen och önska henne ett stort lycka till med framtida åtaganden", säger Karin Wehlin, styrelseordförande för Respiratorius AB (publ).

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Efter att Anna Törner lämnar styrelsen består den av tre ledamöter. Därmed uppfylls bolagsordningens krav, och styrelsen är fortsatt beslutsför.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2024.