23:21:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriNischbank
Resurs Holding är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är särskilt inriktade mot konsumentkreditmarknaden där de verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid försäkring. Inom koncernen erbjuds exempelvis ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot lånefinansiering, betallösningar, samt nischade försäkringsprodukter. Verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Helsingborg.

Kalender

2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Halvårsutdelning RESURS 0
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Halvårsutdelning RESURS 0
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-03 Halvårsutdelning RESURS 1.8
2019-10-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Halvårsutdelning RESURS 1.95
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-08 Halvårsutdelning RESURS 1.65
2018-07-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Halvårsutdelning RESURS 1.8
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-30 Halvårsutdelning RESURS 1.5
2017-10-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-08 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-02 Ordinarie utdelning RESURS 3.00 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Ordinarie utdelning RESURS 0.00 SEK
2016-04-03 Årsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2021-01-13 19:30:00

Resurs Holding inledde under hösten 2020 sin transformationsresa med målet att stärka konkurrenskraften och tillväxten på den nordiska marknaden. I samband med transformationsresan har bolaget gjort en genomsyn av balansräkningen och identifierat nedskrivningsbehov om 48 MSEK varav 38 MSEK avser aktiverade IT-investeringar. Nedskrivningen påverkar rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020, har ingen likviditetspåverkan och marginell påverkan på kapitalbasen.  

Resurs transformationsresa inleddes med att skapa en mer effektiv organisation med tydligt nordiskt fokus. Förhandlingar med fackliga representanter slutfördes som planerat under det fjärde kvartalet och som tidigare kommunicerats medförde åtgärderna jämförelsestörande kostnader om cirka 22 MSEK under det fjärde kvartalet.

Parallellt med detta arbete har bolaget också gjort en genomsyn av balansräkningen vilket resulterat i en nedskrivning om 38 MSEK avseende aktiverade IT-investeringar. Under det fjärde kvartalet har även nedskrivning genomförts av ett mindre onoterat aktieinnehav om cirka 10 MSEK. Nedskrivningarna har ingen likviditetspåverkan samt marginell påverkan på kapitalbasen, men påverkar rörelseresultatet för det fjärde kvartalet.

- För att långsiktigt säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och lönsam bank genomför vi nu vår transformationsresa. Vi vill bli en mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör. De åtgärder vi genomför nu skapar förutsättningar för att säkerställa att viktiga affärsdrivande IT-projekt och lösningar kan genomföras de närmaste åren, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se,+46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se,+46 73 644 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13e januari 2021 kl. 19:30 CET.