20:37:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-05 Ordinarie utdelning REG1V 0.38 EUR
2024-04-04 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.36 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning REG1V 0.34 EUR
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Ordinarie utdelning REG1V 0.32 EUR
2021-03-17 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-06 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.28 EUR
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.78 EUR
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning REG1V 0.74 EUR
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.70 EUR
2016-03-15 Årsstämma 2016
2016-02-15 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning REG1V 0.45 EUR
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Bonusutdelning REG1V 0.3
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-08-05 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Bonusutdelning REG1V 0.12
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-28 Split REG1V 10:1
2013-03-22 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2012-03-28 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2011-03-31 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2009-04-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2008-04-03 Ordinarie utdelning REG1V 0.04 EUR
2007-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2006-03-31 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2005-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2004-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2003-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2002-04-15 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Revenio är verksamt inom medicinteknik. Inom koncernen återfinns forskning och utveckling av tryckmätningsteknik som används vid behandling av ett flertal sjukdomar såsom glaukom, osteoporos, hudcancer samt astma. Verksamhet innehas på global nivå och drivs via flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning. Bolagets huvudkontor ligger i Vantaa.
2013-11-13 09:00:00
Revenio Group Oyj Pörssitiedote 13.11.2013 klo 10.00
REVENIO GROUP OYJ: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään  maanantaina 9.12.2013 klo 10.00 alkaen osoitteessa Hotelli
Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
9.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakamisesta päättäminen

 * Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi jakaa pääomanpalautuksena
  0,30 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Tämän
  yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä on 7.843.034 osaketta, minkä
  perusteella palautettava määrä olisi 2.352.910,20 euroa.

 * Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
  12.12.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
  osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan
  19.12.2013.

 * Ehdotetun pääomanpalautuksen perusteina ovat yhtiön tuloksen ja
  taloudellisen aseman myönteinen kehitys sekä asetettujen taloudellisten
  tavoitteiden mukainen pääomarakenne.

 * Ehdotettu pääomanpalautus vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Revenio Group
  Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten, että osakkeiden merkintähinta optio-
  oikeuksilla 2007B laskee 2,05 euroon ja optio-oikeuksilla 2007C 1,99 euroon.

 7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotuksen kokonaisuudessaan,
ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi. Mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 16.12.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 * Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
  26.11.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
  osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
  henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
  osakasluetteloon.

 * Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
  yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.12.2013 klo 16.00, mihin
  mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
  ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.reveniogroup.fi,
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi  tai
d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510
Vantaa.

 * Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
  henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
  asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio
  Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
  siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
  tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai
  edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 * Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
  yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
  oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
  26.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
  näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
  pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.12.2013 klo 10.00 mennessä.
  Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
  ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 * Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
  omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
  tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
  yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
  hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
  yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
  viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 * Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
  oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
  esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
  osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
  osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
  jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
  osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
  perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 * Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Revenio Group
  Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
  päättymistä.


4. Muut ohjeet ja tiedot

 * Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
  osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
  käsiteltävistä asioista.

 * Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.11.2013 yhteensä 7.843.034
  osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Vantaalla 13.11.2013

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti:

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama
liiketoiminta. Nykytuotteistalaajalti patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin
menestyksen kulmakivi.
Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.