20:01:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-05 Ordinarie utdelning REG1V 0.38 EUR
2024-04-04 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.36 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning REG1V 0.34 EUR
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Ordinarie utdelning REG1V 0.32 EUR
2021-03-17 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-06 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.28 EUR
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.78 EUR
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning REG1V 0.74 EUR
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.70 EUR
2016-03-15 Årsstämma 2016
2016-02-15 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning REG1V 0.45 EUR
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Bonusutdelning REG1V 0.3
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-08-05 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Bonusutdelning REG1V 0.12
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-28 Split REG1V 10:1
2013-03-22 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2012-03-28 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2011-03-31 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2009-04-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2008-04-03 Ordinarie utdelning REG1V 0.04 EUR
2007-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2006-03-31 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2005-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2004-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2003-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2002-04-15 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Revenio är verksamt inom medicinteknik. Inom koncernen återfinns forskning och utveckling av tryckmätningsteknik som används vid behandling av ett flertal sjukdomar såsom glaukom, osteoporos, hudcancer samt astma. Verksamhet innehas på global nivå och drivs via flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning. Bolagets huvudkontor ligger i Vantaa.
2014-02-27 12:00:00
Revenio Group Oyj Pörssitiedote 27.2.2014 klo 13.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 20.3.2014 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda
4 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M4 ja K4). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
14.30.

Ennen kokouksen alkua klo 15.00 Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hilden
pitää Icare Finland Oy:n tuotteita ja liiketoimintaa koskevan esityksen.
Kokouksen jälkeen on kahvitilaisuus, jossa osakkenomistajilla on mahdollisuus
tavata Revenio Group -konsernin toimitusjohtajia.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
  esittäminen

 * Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,30
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
25.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.4.2014.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
   päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle
palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa ja jäsenille
18.000 euroa. Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön
osakkeina ja 60 % rahana.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut
korvataan  verohallituksen  verovapaista  matkustuskustannusten korvauksista
antaman päätöksen mukaisesti.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 29,6 % yhtiön osakkeista ja
äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet Pekka
Tammela, Rolf Fryckman ja Ari Kohonen sekä uusina jäseninä Pekka Rönkä ja Kyösti
Kakkonen.

Pekka Rönkän ja Kyösti Kakkosen esittely on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.revenio.fi.

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen
laskun mukaisesti.

 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus   ehdottaa,   että   tilintarkastajaksi   valitaan  uudelleen
PricewatehouseCoopers  Oy,  joka  on  ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
785.047 oman  osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

   a. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
    hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
    suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
   b. säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen
    mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet
    hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
    osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön
    osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2015 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa 21.3.2013 päätetyn hankintavaltuutuksen.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
3.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden  rahoittamiseen  ja  toteuttamiseen,  yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien  toteuttamiseen  tai  muihin  hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien
osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden
luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2015 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa  21.3.2013 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.revenio.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen  ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla
internet-sivuilla  viimeistään  27.2.2014. Päätösehdotukset  ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta  lähetetään  pyydettäessä  jäljennökset  osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
3.4.2014 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2014
rekisteröity  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,  jonka  osakkeet  on  merkitty  hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen,  tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2014 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.revenio.fi
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi  tai
d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510
Vantaa.

Ilmoittautumisen  yhteydessä  tulee  ilmoittaa  osakkeenomistajan  nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla  tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen  osakkeiden  omistajalla  on  oikeus  osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus  olla  merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden  nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 17.3.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen  omistaja,  joka  haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava  osakkeet  joiden  perusteella  kukin  asiamies  edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Revenio Group Oyj,
Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa  läsnä  olevalla  osakkeenomistajalla  on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.2.2014 yhteensä 7 850 479
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Helsingissä 27.2.2014

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
http://www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu   Icare-tuoteperhe   on  konsernin  menestyksen  kulmakivi.
Revenio tavoittelee  terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden  kautta.  Revenio-konserniin  kuuluu  myös  muita
liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty Teknologia ja Palvelut -segmentiksi.
Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä globaalit markkinat ja oman alansa
kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja -palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat
ovat  omalla  alallaan  erittäin kannattavia ja ne tuottavat konsernille
positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.