04:33:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-05 Ordinarie utdelning REG1V 0.38 EUR
2024-04-04 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.36 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning REG1V 0.34 EUR
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Ordinarie utdelning REG1V 0.32 EUR
2021-03-17 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-06 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.28 EUR
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.78 EUR
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning REG1V 0.74 EUR
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.70 EUR
2016-03-15 Årsstämma 2016
2016-02-15 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning REG1V 0.45 EUR
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-04 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning REG1V 0.30 EUR
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Bonusutdelning REG1V 0.3
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-08-05 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Bonusutdelning REG1V 0.12
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-28 Split REG1V 10:1
2013-03-22 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2012-03-28 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2011-03-31 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2009-04-16 Ordinarie utdelning REG1V 0.02 EUR
2008-04-03 Ordinarie utdelning REG1V 0.04 EUR
2007-04-09 Ordinarie utdelning REG1V 0.01 EUR
2006-03-31 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2005-04-01 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2004-03-29 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2003-03-24 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR
2002-04-15 Ordinarie utdelning REG1V 0.00 EUR

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Revenio är verksamt inom medicinteknik. Inom koncernen återfinns forskning och utveckling av tryckmätningsteknik som används vid behandling av ett flertal sjukdomar såsom glaukom, osteoporos, hudcancer samt astma. Verksamhet innehas på global nivå och drivs via flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning. Bolagets huvudkontor ligger i Vantaa.
2015-02-24 14:00:00
Revenio Group Oyj Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15:00
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 19.3.2015 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda
4 Sali,  Mannerheimintie  13 e,  00100 Helsinki (sisäänkäynnit M4 ja K4).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 14.30.

Ennen kokouksen alkua klo 15.00 Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaara ja Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hildén pitävät esityksen
Revenio  Group  -konsernin  tuotekehityshankkeista.  Kokouksen  jälkeen on
kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio Group
-konsernin toimitusjohtajia.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
 * Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,45
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
23.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle
palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa ja jäsenille
18.000 euroa. Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön
osakkeina ja 60 % rahana.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut
korvataan  verohallituksen  verovapaista  matkustuskustannusten korvauksista
antaman päätöksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 23,78 % yhtiön osakkeista ja
äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet Pekka
Tammela, Rolf Fryckman, Ari Kohonen, Pekka Rönkä ja Kyösti Kakkonen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen
laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus   ehdottaa,   että   tilintarkastajaksi   valitaan  uudelleen
PricewatehouseCoopers  Oy,  joka  on  ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
793.207 oman  osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

   Osakkeita voidaan hankkia joko

 a. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
  hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
  suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
 b. säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
  yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan
  suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
  suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen
  julkisesti noteerattuun markkinahintaan.

   Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus
kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn hankintavaltuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
793.207 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-
oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden  rahoittamiseen  ja  toteuttamiseen,  yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien  toteuttamiseen  tai  muihin  hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien
osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden
luovutuksen.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa  20.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Yhtiöjärjestyksen muutos
Hallitus  ehdottaa,  että  yhtiöjärjestyksen  2 §  muutettaisiin kuulumaan
seuraavasti:
    "Yhtiön toimialana on terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvien
laitteiden,  tuotteiden,  menetelmien ja palveluiden kauppa, välittäminen,
tutkimus, tuotekehitys, kaupallistaminen ja markkinointi, terveydenhuoltoon
liittyvä koulutus, konsultointi sekä asiantuntijapalveluiden myynti sekä muu
terveydenhuoltoalaan liittyvä tai siihen verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi
toimia konsernin emoyhtiönä ja tuottaa hallintopalveluita, harjoittaa myös muuta
liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä muita
rahoitusinstrumentteja sekä käydä niillä kauppaa. Yllämainittua toimintaa yhtiö
voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen."

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.revenio.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen  ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla
internet-sivuilla  viimeistään  26.2.2015. Päätösehdotukset  ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta  lähetetään  pyydettäessä  jäljennökset  osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 2.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2015
rekisteröity  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,  jonka  osakkeet  on  merkitty  hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen,  tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2015 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.revenio.fi
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi tai
d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510
Vantaa.

Ilmoittautumisen  yhteydessä  tulee  ilmoittaa  osakkeenomistajan  nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla  tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen  osakkeiden  omistajalla  on  oikeus  osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus  olla  merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
9.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden  nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 16.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen  omistaja,  joka  haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava  osakkeet  joiden  perusteella  kukin  asiamies  edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset  valtakirjat  pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Revenio  Group  Oyj,  Yhtiökokous,  Äyritie  22, 01510 Vantaa,  ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa  läsnä  olevalla  osakkeenomistajalla  on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2015 yhteensä 7 932 078
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Helsingissä 24.2.2015

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan  ytimen  muodostavat  silmänpainemittarit.  Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin
tunnistamiseen ja seulontaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittamat
liiketoiminnat.  Lisäksi  Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan
liittyviä  kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta,
seuranta  ja  maailmanlaajuinen  tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin
ennaltaehkäisevän   terveydenhuollon   kautta.   Revenio   tavoittelee
terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden
kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oyj:ssä.