20:13:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-25 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-10 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CHOSA Oncology är ett danskt-svenskt bioteknikbolag. Bolaget har utvecklat iCIP-plattformen, som inkluderar en liposomal formulering av cisplatin (LiPlaCis) och det diagnostiska verktyget (DRP) som upptäcker patienter som bör ha mest nytta av cisplatinbehandlingen. De nyligen uppnådda kliniska fas 2b-resultaten innebär att bolaget rustar upp affärsutvecklingen för att hitta partners för partnerskap eller handelsavtal.
2022-05-18 18:11:12

RhoVac AB ("RHOVAC") tillkännager idag, 18 maj 2022, prekliniska resultat från samarbetet med St. John's Research Institute (SJRI), en enhet inom CBCI Society for Medical Education, i Bangalore, Indien. Resultaten stödjer den potentiella användningen av onilcamotid i flera cancerindikationer. Resultaten identifierar det avgörande MHC-II-uttrycket i fler tumörceller än vad som tidigare var känt, och de visar också samlokalisering av MHC-II-receptorerna och onilcamotides målprotein, RhoC.

För att ett T-cellsbaserat cancervaccin ska fungera måste det kunna inducera T-cell-igenkänning och eliminering av celler som uttrycker ett eller flera målproteiner (antigener). Dessa presenteras vanligtvis av cellerna antingen via receptorer som kallas MHC-I eller MHC-II. RhoVacs cancervaccinkandidat, onilcamotide, drivs övervägande av T-celler av typen CD4+, och dessa celler kräver att antigenet presenteras av MHC-II-receptorer. Det prekliniska studiesamarbetet med Dr Sweta Srivastava, en fakultet inom St. Johns National Academy of Health Sciences (St. John's Research Institute), CBCI, har nu visat att dessa typer av receptorer (MHC-II) finns i många olika former av cancerceller, och att RhoC verkar vara samlokaliserat med dessa receptorer på cellytan. Resultaten tyder på att onilcamotide fungerar vävnadsagnostiskt, d.v.s. att läkemedelskandidaten kan användas i flera olika cancertyper. Uppgifterna har till och med dokumenterat förekomsten av MHC-II-receptorer i fler typer av cancer än tidigare känt. För referens bifogas en länk till en första artikel om fynden här:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.15.492002v1.full.pdf.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: "Vi är mycket glada över att dessa fynd sammanfaller med tidigare prekliniska resultat som visar på möjligheterna till bred användning av onilcamotide i flera cancertyper, förutsatt att vi också får en klinisk bekräftelse på konceptet för dess användning vid prostatacancer i den pågående fas IIb-studien. Om resultaten blir vad vi hoppas på - och det kommer vi att få reda på snart - har vår läkemedelskandidat en enorm potential för användning i många olika cancerformer framöver."

Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 18:11 CET.