00:08:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
RhoVac är ett läkemedelsbolag. Bolagets affärsinriktning återfinns inom utveckling av vaccin för behandling av metastaserande cancer. Immunterapibehandling är en viktig del av verksamheten där kroppens egna immunförsvar används för att bekämpa och eliminera cancerceller. Bolagets läkemedelskandidat används i kombination med kirurgi- eller strålbehandling. Bolaget etablerades 2007 och har huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-25 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-10 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2022-06-30 08:27:00

RhoVac AB ("RhoVac") (30 juni 2022) ett svenskt bolag verksamt inom cancerimmunterapi, tvingades den 29 maj 2022 meddela att bolagets fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, trots de tidigare positiva resultaten relaterade till substansen, inte lyckades visa att RV001 (onilcamotide) var överlägset placebo när det gäller att förhindra progression hos patienter med biokemiskt återfall (en ökning av PSA) efter kurativt syftande behandling. Vidare undersökningar av studiedata har gjorts, men hittills har inget konkret identifierats som bedöms ge en tillräckligt fördelaktig risk/nytta-ratio för att motivera vidare studier. Granskningen av data fortsätter under juli månad. Samtidigt undersöker styrelsen möjligheterna för ett potentiellt samgående mellan RhoVac och något annat bolag för att maximalt utnyttja tillgångna i RhoVac. Alternativet är sannolikt en solvent likvidation av bolaget, om ytterligare studier inte kan motiveras. Oavsett alternativ undersöker bolaget förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet med en första delbetalning redan i slutet av sommaren.

I slutet av maj implementerade bolaget en reservplan som fokuserar på kostnadsminimering, samtidigt som bolaget genomför ytterligare analyser av resultaten, i syfte att ge styrelsen ett underlag för rekommendationer om bolagets framtid. Status är följande:
  • Ett omedelbart stopp för långtidsuppföljningen av BRaVac-studien har implementerats samtidigt som RhoVac har sagt upp avtalet med den CRO som hanterat studien. Vidare har bolagets personalstyrka inklusive konsulter dragits ned för att spara kostnader. Även bolagets utvecklingschef, Steffen Wad Jorgensen, har givits besked om uppsägning. Steffen Wad Jorgensen arbetar kvar i bolaget under uppsägningstiden på tre månader.
  • Bolaget har företagit analyser av de primära studieresultaten i syfte att analysera om en undergrupp av patienter responderat bättre än gruppen som helhet. Dessa analyser har hittills inte givit något konkret resultat. Analyserna kommer att fortsätta, särskilt med inriktning på att relatera effekt till olika immuntyper, så kallade HLA-typer, data som är tillgänglig först under juli.
  • RhoVac undersöker en möjlighet till ett potentiellt sammangående, ett så kallat "reverse merger", genom vilket ett annat bolag kommer i åtnjutande av RhoVacs börsplattform, tillgångar och viss nyckelpersonal. Detta kunde ha ett värde, och RhoVac återkommer med information i detta ärende senast i slutet av juli.
  • Om vare sig den vidare analysen av studiedata eller ett eventuellt sammangående skulle motivera fortsatt drift av bolaget är alternativet sannolikt en solvent likvidation av RhoVac, genom vilken bolaget återbetalar samtliga skulder, realiserar sina tillgångar, och betalar tillbaka återstoden av kassabehållningen till aktieägarna.

RhoVac kommer att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas senast i september 2022. Vid denna tidpunkt räknar RhoVac med att ha beslutsunderlag för samtliga till buds stående alternativ, enligt ovan, och stämman bedöms kunna fatta beslut om framtiden för bolaget understödd av styrelsens rekommendationer. Oavsett alternativ, undersöker RhoVac förutsättningarna för en accelererad återbetalning av konvertibellånet med en första delbetalning i slutet av sommaren.

Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 08:27 CET.