15:26:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Rizzo Group är en modekoncern som idag bedriver försäljning av accessoarer, resetillbehör och skor på den nordiska marknaden. Bolaget har flertalet butiker under varumärkena Rizzo, Morris, Accent samt E-Com. Bolaget driver även NK Skor & Accessoarer och Travel i Stockholm och Göteborg. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-30 Split RIZZO B 10:1
2021-06-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-12-21 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2020-12-18 Årsstämma 2021
2020-10-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-06-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-12 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2019-12-11 Årsstämma 2020
2019-10-16 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-12-12 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2018-12-11 Årsstämma 2019
2018-10-17 Bokslutskommuniké 2018
2018-06-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-12-11 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2017-12-08 Årsstämma 2018
2017-10-18 Bokslutskommuniké 2017
2017-06-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-04-05 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-11 Årsstämma 2017
2016-10-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-06-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-05 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-13 Årsstämma 2016
2016-01-12 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2015-10-08 Bokslutskommuniké 2015
2015-06-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-03-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2015-01-15 Årsstämma 2015
2015-01-15 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-15 Extra Bolagsstämma 2015
2014-10-09 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-01 Extra Bolagsstämma 2014
2014-06-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-03-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-17 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.25 SEK
2014-01-16 Årsstämma 2014
2014-01-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-06-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-17 Ordinarie utdelning RIZZO B 1.50 SEK
2013-01-16 Årsstämma 2013
2013-01-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-10-11 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-05-09 Split RIZZO B 100:1
2012-03-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-18 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2012-01-17 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-17 Årsstämma 2012
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-06-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-01-14 Ordinarie utdelning RIZZO B 0.00 SEK
2011-01-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-03-30 Årsstämma 2010
2010-01-13 Bokslutskommuniké 2009
2009-06-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-05-09 Årsstämma 1
2009-05-09 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-31 Kvartalsrapport 2009-Q2
2005-04-04 Split RIZZO B 100:1
2021-10-22 16:00:00

STOCKHOLM (22 oktober 2021) - Som tidigare offentliggjorts har Rizzo Group AB (publ) ("Rizzo Group" eller "Bolaget") den 23 mars 2021 ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion. Sedan beslutet om företagsrekonstruktion har intensiva förhandlingar förts med potentiella långivare och investerare i syfte att säkra tillgången till rörelsekapital och komma tillrätta med Bolagets tillfälliga betalningsproblem. Bolaget har även utrett och utreder alltjämt möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering.

Under pågående förhandlingar har Bolaget bedömt att det varit nödvändigt att delge parterna bolagsspecifik information som inte tidigare offentliggjorts till marknaden. Bolaget har delgett oreviderade uppgifter om den veckovisa försäljningen samt antalet besökare för september och oktober 2021 jämfört med år 2020. Avsikten med delgivningen av nämnda information inom ramen för förhandlingarna med berörda parter har varit att kommunicera försäljningsutvecklingen samt utvecklingen av kundtillströmningen till Bolagets butiker sedan avskaffandet av Coronarestriktionerna. De försäljningssiffror som delgivits och som anges nedan avser operativ försäljning, dvs. Point of Sale-data (kassaförsäljning), samt avser perioden efter Bokslutskommunikén per 31 augusti 2021 som offentliggjordes den 19 oktober. Siffrorna inom parentes är jämförelsetal från år 2020.

Vecka 35: 7.0 MSEK (8.6 MSEK)
Vecka 36: 6.8 MSEK (7.1 MSEK)
Vecka 37: 7.4 MSEK (13.2 MSEK)
Vecka 38: 7.7 MSEK (10.8 MSEK)
Vecka 39: 7.5 MSEK (12.2 MSEK)
Vecka 40: 7.1 MSEK (10.7 MSEK)

Det ska noteras att Bolaget under aktuella månader år 2020 tillämpade i större utsträckning rabatterade försäljningspriser med omkring 50-70 % på dess produkter. Bolaget har dock under september och oktober 2021 varit återhållsamma med prisnedsättningar, vilket uppskattas resultera i en bättre marginal än motsvarande period föregående år. Samtliga siffror från september och oktober 2021 är preliminära och icke-reviderade

Rizzo Group offentliggör enbart försäljningsdata till följd av att informationen lämnats som en del i förhandlingarna för att söka säkra såväl kort- och långsiktig finansiering och åtar sig således ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera lämnad finansiell data som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Bolaget kommer offentliggöra närmare information om förhandlingarna och en ev. framförhandlad finansieringsöverenskommelse så snart bolaget har med information därom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, e-mail: Anders.Arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 16.00 CEST

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo, Morris samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se