23:20:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-01-24 21:40:00

RLS Global AB meddelar idag att Lars Johansson nomineras för nyval till styrelseordförande. Nuvarande ordförande Steve Krognes avgår och ordförandebytet planeras till en kommande extra bolagsstämma.

Lars Johansson är en erfaren VD och styrelseproffs från medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Han har betydande ledarerfarenhet både från Sverige och internationellt och har arbetat på Johnson & Johnson i nära tre decennier på positioner med stigande grad av senioritet och inflytande. Hans senaste erfarenheter inkluderar CEO Nordics på Janssen-Cilag och CEO Nordics på Johnson & Johnson där han hade ledarskapsansvar för flera hundra personer och flera hundra miljoner dollar i årliga intäkter. Lars tillför en stor kommersiell erfarenhet och beprövade ledaregenskaper. Han sitter för närvarande i styrelserna för Schain Research AB och ProstaLund AB.

"Jag ser fram emot att bli en del av RLS Global som ordförande och tillsammans med styrelsen och RLS ledning accelerera och realisera potentialen i RLS unika, patenterade hypokloritplattform, ChloraSolv. Jag är övertygad om att ChloraSolv, som finns på flera europeiska marknader, kommer att bidra till förbättrad och effektivare vård för patienter med svårläkta sår. Jag ser särskilt fram emot att arbeta nära Björn Larsson och våra viktigaste strategiska kommersiella partners för att hjälpa till att driva användningen av ChloraSolv på olika marknader," säger Lars Johansson.

Steve Krognes har suttit i styrelsen för RLS Global sedan 2018 och som ordförande sedan 2021.

"Jag är stolt över de framsteg vi gemensamt har uppnått på RLS, och i synnerhet det att ta en viktig, ny produkt till patienter på den underförsörjda sårvårdsmarknaden. Med en ny, erfaren VD på plats och ökande kommersiellt momentum för ChloraSolv genom våra partnerskap är detta är ett bra tillfälle att ta in nytt ledarskap i styrelsen. Som en betydande ägare av RLS Global är jag fortsatt engagerad i företaget och dess framgång framöver," säger Steve Krognes.

Utnämningen av Lars Johansson till styrelsens ordförande är planerad till en extra bolagsstämma den 9 februari, 2023. Kallelse kommer inom kort. Lars Johansson föreslås väljas till ordförande med omedelbar verkan.

Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-24 21:40 CET.