09:33:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-04-04 08:55:00

Karin Fischer har meddelat att hon avser att avgå som VD för RLS Global AB (publ). Styrelsen har inlett rekryteringen av en ny, FoU-fokuserad VD och Karin Fischer kommer att fortsätta i sin roll tills en ny VD rekryterats, för att säkerställa en smidig succession.

RLS Global har under de senaste åren, under Karin Fischers ledning, utvecklats till ett kommersiellt sårvårdsföretag. Expansionen i Europa är på god väg genom vårt partnerskap med ConvaTec som ansvarar för kommersialiseringen av ChloraSolv på dessa marknader. Europeiskt myndighetsgodkännande för ChloraSolv, företagets huvudprodukt för debridering av svårläkta sår, har säkrats och produkten har lanserats i vissa europeiska länder. Som tidigare kommunicerats är RLS Globals strategiska fokus att utveckla ChloraSolv till att omfatta nya indikationer och terapeutiska områden, såsom brännskador, trycksår och djurvård, genom kliniska studier som genererar ytterligare klinisk evidens.

Därutöver fokuserar bolaget på geografisk expansion i partnerskap med ConvaTec och andra ledande aktörer.

"Vi är tacksamma för Karin Fischers bidrag som VD för RLS Global, vilket inkluderar att ta ChloraSolv till marknaden och säkra en ledande global kommersiell partner. Karin har därutöver rekryterat en stark ledningsgrupp vilket är viktigt och gör oss väl rustade för nästa steg i företagets utveckling", säger Steve Krognes, styrelseordförande för RLS Global.

"Det har varit ett privilegium att leda RLS Global under de senaste åren och tillsammans med ledningsgruppen framgångsrikt ta ChloraSolv till marknaden och patienter i behov av vård. Jag är personligen övertygad om att ChloraSolv kommer att leda till betydande patientfördelar framöver, i takt med att den fulla potentialen för denna produkt realiseras," säger Karin Fischer, VD RLS Global.

"Vi går nu in i en ny fas för RLS Global, med fokus på att accelerera den globala expansionen av ChloraSolv och realisera den fulla potentialen i vår unika, patenterade hypokloritplattform. Detta innebär bland annat att etablera regulatoriska godkännanden och försäljning av ChloraSolv i hela Europa, och säkra ytterligare regulatoriska godkännanden på nya marknader som USA. Det innebär också en breddning av de medicinska indikationerna genom kliniska studier och att undersöka potentialen för ChloraSolv inom djurvård.

För att lyckas med detta avser vi anställa en VD med bred regulatorisk och FoU-kompetens samt erfarenhet av att leda strategiska partnerskap och en verksamhet i internationell expansion. Karin Fischer, som har varit VD för RLS Global sedan augusti 2018, kommer att fortsätta som VD och säkerställa en smidig övergång när rätt efterträdare har utsetts," avslutar Steve Krognes.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
ktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

Informationen är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-04 08:55 CET.