03:56:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-08-11 09:00:00

Under de senaste sex månaderna har RLS Global och ConvaTec varit i nära samarbete för att samla in kliniska erfarenheter av ChloraSolv från tre olika sårcenter i Storbritannien. Sex fallstudier har sammanställts till en rapport och publicerats som bilaga i Journal of Wound Care, nummer 7 2022 (https://www.magonlinelibrary.com/page/jowc/resources). Syftet är att beskriva implementeringen av ChloraSolv i praktiken.

Den kliniska erfarenheten visar att ChloraSolv är en effektiv debrideringsmetod som är användarvänlig och har god säkerhet. Det innebär att tekniken kan användas av all sjukvårdspersonal som är involverad i sårvård, oavsett kompetens och erfarenhet. Därför kan den enkelt införlivas i all sårbehandling.

Totalt behandlades 30 patienter med ChloraSolv. De flesta av patienterna i fallstudierna var tidigare oförmögna att tolerera debridering på grund av den smärta och det obehag det orsakade dem, vilket kraftigt försämrade läkningen. Detta har haft en påtagligt negativ effekt på deras livskvalitet. ChloraSolv verkar mycket skonsamt, vilket gjorde att debrideringen nu kunde accepteras och tolereras av patienten.

- RLS Global fortsätter i nära samarbete med ConvaTec att samla in klinisk data och erfarenhet av ChloraSolv. Detta är den första publicerade rapporten som delar data om implementeringen av ChloraSolv i praktiken. Vi är givetvis mycket nöjda med resultatet och det faktum att Journal of Wound Care publicerar bilagan, säger Karin Fischer, VD, RLS Global.

- Slutsatsen att ChloraSolv kan användas av all sjukvårdspersonal och är skonsam och effektiv för patienterna har en stor betydelse vid behandling av svårläkta sår ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Klicka här för att läsa hela bilagan. (https://www.magonlinelibrary.com/pb-assets/JOWC/ConvaTec_ChloraSolv-1658917969800.pdf)

Detta är ChloraSolv
ChloraSolv är en debrideringsgel, baserad på en unik hypoklorit-teknologi, som används med mycket god effekt på bensår och diabetiska fotsår. Gelen gör att devitaliserad vävnad kan avlägsnas skonsamt och främjar den naturliga sårläkningen.[1] ChloraSolv skadar inte frisk vävnad och tolereras väl av patienten.

1. Eliasson B, Fagerdahl AM, Jönsson A, Apelqvist J. An open single arm multicenter pilot investigation to evaluate the debriding effect of amino acid buffered hypochlorite (ChloraSolv®) on chronic wounds covered with devitalized tissue during six weeks treatment. Journal of Wound Care (Accepted for publication).