02:10:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-01-12 08:00:00

RLS Global, ett medicintekniskt företag baserat i Sverige, och ConvaTec, ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård, har gjort fortsatta framsteg med distribution och kommersialisering av ChloraSolv[®] i Europa.

Efter intensiv marknadsförberedelse tillsammans med specialiserade sårexperter i Nederländerna, listades ChloraSolv[®] gel den 1 januari 2022 på Z-index och får därmed ersättning (reimbursement) från Zorginstituut Nederland (ZN). Det innebär att ChloraSolv[®] nu får användas och har full ersättning på den nederländska marknaden.

ChloraSolv[®] finns även tillgänglig på andra europeiska marknader som de nordiska länderna.

Karin Fischer, CEO, RLS Global:
"Jag är mycket nöjd med registreringen och den positiva rekommendationen för nationell ersättning i Nederländerna. Tillsammans med ConvaTec är vi fokuserade och påskyndar aktiviteterna för att uppnå ersättning på viktiga, strategiska europeiska marknader".

Sandrine Letellier, VP Global Marketing, ConvaTec Advanced Wound Care: "På ConvaTec är vi fokuserade på banbrytande pålitliga medicinska lösningar för att förbättra de liv vi berör. Effektiv debridering är ett nyckelsteg i vårt Wound Hygiene[TM] Protocol of Care och ChloraSolv[®] ger en ny skonsam men effektiv lösning för hantering av diabetiska fotsår (DFU) och venösa bensår (VLU). Vi kommer att fortsätta att investera i att generera robusta kliniska och hälsoekonomiska data för att illustrera det värde vi upplever att produkten ger patienterna".  

ChloraSolv[®], tillverkad av RLS Global, är en CE-märkt sårbäddsgel avsedd för rengöring och debridering av sår[1]. ChloraSolv[®] skadar inte den friska vävnaden samt säkerställer enkel och snabb debridering genom att mjukgöra och göra det enkelt att mekaniskt avlägsna den devitaliserade vävnaden som hindrar såret från att läka[2,3].

1. ChloraSolv® instructions for use. (https://chlorasolvacademy.se/wp-content/uploads/2021/09/IFU-ChloraSolv-ML-version-2021-09-06.pdf)
2. Berqvist K, Almhöjd U, Herrmann I, Eliasson B. The role of chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an exploratory multicentre randomised controlled trial. Clinical Diabetes and Endocrinology; 2016 2:6
3. Eliasson B, Fagerdahl A, Jönsson A, Apelqvist J. Debriding effect of amino acid-buffered hypochlorite on hard-to-heal wounds covered by devitalised tissue: pilot study. Journal of Wound Care; 2021 30:6;

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER:
RLS aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90,
email: certifiedadviser@redeye.se.