03:15:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-11-12 14:00:00
1 JULI - 30 SEPTEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 132 TSEK (793 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,2 MSEK (-5,6 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,08 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 648 TSEK (-4 204 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,4 MSEK (25,9 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 86% (90%)
1 JANUARI - 30 SEPTEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 472 TSEK (1 905 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-15,0 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var 0,06 SEK (-0,23 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 MSEK (-15,2 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,4 MSEK (25,9 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 86% (90%)

  

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • Studier för att säkerställa långsiktig ersättning (reimbursement) i flera europeiska länder fortgår enligt plan.
 • Integrationsprocessen mellan RLS och ConvaTec fortgår enligt plan.
 • RLS har återaktiverat produktutvecklingsprojekt med fokus på brännskador och trycksår.
 • Projektet med att automatisera tillverkningen för att bland annat kunna tillverka produkter till lägre pris har startats.
COVID-19
 • RLS har senaste månaderna haft möjlighet att boka fler kundbesök. Vården är dock fortsatt ansträngd som en konsekvens av pandemin.

Handelsplats och Certified AdvisEr

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

Delårsrapporten juli-september 2021 är bifogad samt tillgänglig här (https://rls.global/wp-content/uploads/2021/11/RLSGlobal_Q3_2021_SE.pdf).

OFFentliggörande
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 12 nov 2021 kl 09.00.