02:18:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-02-25 09:00:00
1 OKTOBER - 31 DECEMBER (föregående år inom parentes)
 • Nettoomsättningen uppgick till 219 TSEK (139 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 478 TSEK (-7 655 TSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,12 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 887 TSEK (-7 000 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 469 TSEK (18 997 TSEK)
 • Soliditeten uppgick till 75% (87%).

 

1 JANUARI - 31 DECEMBER (föregående år inom parentes)
 • Nettoomsättningen uppgick till 653 TSEK (2 043 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till  -11 021 TSEK (-22 458 TSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,17 SEK (-0,34 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 353 TSEK (-22 219 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 469 TSEK (18 997 TSEK)
 • Soliditeten uppgick till 75% (87%).

 

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
 • Aktiviteter för att få korrekt ersättning (reimbursement) i de olika europeiska länderna fortgår. Nederländerna är klart.
 • Samarbetet med ConvaTec löper på enligt plan och flera utbildningsdagar har genomförts tillsammans med RLS.
 • Projektet med att automatisera tillverkningen för att bland annat kunna tillverka produkter till lägre pris fortlöper enligt plan.
 • RLS har fått första order för ChloraSolv från ConvaTec.
 • RLS erhöll lånelöfte från en av huvudägarna.

 

COVID-19
 • Liksom under hela året 2021 har det under fjärde kvartalet varit utmanande att arrangera fysiska möten med hälso- och sjukvårdssektorn. Vi ser fram emot att åter igen träffa kunder fysiskt.

 

Bokslutskommunikén oktober-december 2021 är bifogad samt tillgänglig här:
https://rls.global/wp-content/uploads/2022/02/RLS_Global_Q4_2021_SW.pdf

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
ktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 feb 2022 kl 09.00.