02:33:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-08-26 09:00:00
1 APRIL-30 JUNI (Föregående år inom parentes)
 • Nettoomsättningen uppgick till 397 TSEK (244 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (8,5 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (0,13 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 929 TSEK (-6 280 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5,8 MSEK (6,9 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 43% (87%)

 

1 JANUARI-30 JUNI (Föregående år inom parentes)
 • Nettoomsättningen uppgick till 705 TSEK (302 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,1 MSEK (2,2 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,16 SEK (0,03 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,7 MSEK (-12,1 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5,8 MSEK (6,9 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 43% (87%)

 

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • Bolagstämma hålls 19 maj.
 • RLS skriver distributionsavtal för Mellanöstern med syfte att kommersialisera ChloraSolv.
 • RLS introducerar ChloraSolv för djursegmentet i Skandinavien. Distributionsavtal signeras med Swevet för Danmark, Norge och Sverige.
 • ChloraSolv är godkänt för bensår i Kuwait.

 

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
 • Journal of Wound Care publicerar case studies gällande ChloraSolv från tre brittiska kliniker.
 • Björn Larsson tillträder som VD för RLS Global per 1 oktober 2022.

Delårsrapporten januari-juni 2022 är bifogad samt tillgänglig här.  (https://rls.global/wp-content/uploads/2022/08/RLS_Global_Q2_2022_SW.pdf)

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl 09.00.