09:52:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2024-06-04 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-02 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
S2Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av diverse sårläkningsprodukter. Olika produkter som erbjuds inkluderar cellulosabaserat material och förband för läkning av brännskador, samt kroniska sår. Produkterna säljs under olika varumärken, främst på europeisk nivå. S2Medical grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2024-04-17 15:07:22

S2Medical AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att samtliga borgenärer, som förväntas vara intresserade av att kvitta sina fordringar mot aktier, nu har genomfört sina val. Vidare meddelar bolaget att förlängningen av bolagets rekonstruktionsperiod till den 22 april 2024 har vunnit laga kraft.

Det preliminära utfallet i skuldregleringen är att bolaget skall emittera 12.672.318 B-aktier i en kvittningsemission samt utbetala en likvid om 3.859.883 SEK exklusive moms för att bli fria från alla de lån och skulder som orsakat bolagets obestånd. Bolagets styrelse har sedan tidigare mandat att emittera aktierna för kvittningsemissionen och avser att behandla denna fråga skyndsamt.

"Det är ett stort steg framåt för S2Medical att vi nu har tagit oss igenom en omfattande kris där resultatet väntas vara att vi kommer att bli helt fria från de lån och skulder som tvingade oss i obestånd. Kvittningsemissionen som var avgörande för att bolaget skall klara av att hantera obeståndet beräknas att ge en utspädning om ca 4,4%, vilket är avsevärt mindre än skulden som motsvarade ca 50% av bolagets totala värde. Jag noterar även att en omfattande grupp av bolagets borgenärer aktivt har valt att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget, vilket jag hoppas vittnar om ett starkt förtroende för bolagets framtid." Säger bolaget CEO, Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-17 15:07 CET.