13:38:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-02 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-17 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
S2Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av diverse sårläkningsprodukter. Olika produkter som erbjuds inkluderar cellulosabaserat material och förband för läkning av brännskador, samt kroniska sår. Produkterna säljs under olika varumärken, främst på europeisk nivå. S2Medical grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2022-10-18 08:46:39

Idag, den 18 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptioner") i S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 20 oktober 2022. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i S2Medical till en teckningskurs om 0,82 SEK per aktie.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer S2Medical att tillföras cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 20 oktober 2022, alternativt säljer Teckningsoptioner senast idag den 18 oktober 2022. Observera att vissa förvaltare kommer att stänga sin anmälan tidigare än den 20 oktober 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna:

Teckningsperiod: 6 - 20 oktober 2022

Emissionsvolym: 15 052 083 Teckningsoptioner, motsvarande 15 052 083 aktier vid fullt utnyttjande. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,82 SEK per aktie

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 18 oktober 2022

Planerat datum för pressmeddelande om utfall: 25 oktober 2022

Planerat datum för omväxling till aktier: 3-8 november 2022

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast idag den 18 oktober 2022 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 20 oktober 2022 förfaller utan värde.

Utnyttjande av Teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Partner Fondkommissions samt S2Medicals respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 17.00 den 20 oktober 2022.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen besök S2Medicals hemsida (http://www.s2m.se).

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-18 08:46 CET.