00:11:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 Ordinarie utdelning SAAB B 5.30 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 Ordinarie utdelning SAAB B 4.90 SEK
2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning SAAB B 4.70 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-21 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-02 Ordinarie utdelning SAAB B 0.00 SEK
2020-04-01 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 Ordinarie utdelning SAAB B 4.50 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning SAAB B 5.50 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning SAAB B 5.25 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Ordinarie utdelning SAAB B 5.00 SEK
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-16 Ordinarie utdelning SAAB B 4.75 SEK
2014-10-23 Analytiker möte 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Analytiker möte 2014
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning SAAB B 4.50 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Analytiker möte 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-24 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-18 Ordinarie utdelning SAAB B 4.50 SEK
2013-04-17 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Analytiker möte 2012
2012-09-10 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-20 Ordinarie utdelning SAAB B 4.50 SEK
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-20 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-08 Ordinarie utdelning SAAB B 3.50 SEK
2011-04-07 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-20 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-23 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-16 Ordinarie utdelning SAAB B 2.25 SEK
2010-04-15 Årsstämma 2010
2010-02-12 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-17 Ordinarie utdelning SAAB B 1.75 SEK
2009-04-16 Årsstämma 1
2008-04-16 Ordinarie utdelning SAAB B 4.50 SEK
2007-04-13 Ordinarie utdelning SAAB B 4.25 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Saab är verksamt inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Produktportföljen består av flygplan som JAS Gripen, fartyg och ubåtar, samt vapen och tillhörande teknologiska försvarssystem. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige och på flertalet marknader inom Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-02-10 07:30:00

Saab presenterar resultatet för helåret 2022.

Höjdpunkter Kv4 2022
 

  • Orderingången ökade till MSEK 29 866 (12 218), drivet av tillväxt i stora och medelstora ordrar.
  • Orderstocken ökade med 21% och uppgick till SEK 128 miljarder (105).
  • Försäljningsintäkter ökade 16%, varav 14% organiskt, och uppgick till MSEK 13 866 (11 943) med höga volymer och leveranser i samtliga affärsområden.
  • EBITDA uppgick till MSEK 1 883 (1 587) med en marginal på 13,6% (13,3).
  • Rörelseresultatet ökade 22% och uppgick till MSEK 1 314 (1 076), med en rörelsemarginal på 9,5% (9,0).
  • Periodens resultat ökade till MSEK 1 154 (791) och resultatet per aktie uppgick till SEK 8,32 (5,52), motsvarande en ökning på 51%.
  • Operationellt kassaflöde uppgick till MSEK 1 682 (1 522) i kvartalet.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 om SEK 5,30 (4,90) per aktie.
  • Prognos 2023: Organisk försäljningstillväxt omkring 15%, tillväxt i rörelseresultat överstigande organisk försäljningstillväxt och positivt operationellt kassaflöde.
Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

Stark orderingång och levererar på målen för helåret
2022 blev ett år som lämnade avtryck hos oss alla i och med det tragiska kriget i Ukraina. Den geopolitiska instabiliteten i Europa har lett till en ny verklighet. Detta påminner oss än en gång om vårt syfte som bolag - att hålla människor och samhällen trygga.
 

För Saab var 2022 ett starkt år, såväl finansiellt som operationellt. Vi levererade på vår prognos för året med en organisk försäljningstillväxt om 5%, ökat rörelseresultat om 13% och ett positivt kassaflöde om SEK 2,6 miljarder. Vi fortsatte att exekvera på vår multinationella strategi och ökade takten i arbetet med att utöka framtida kapacitet och produktion. Vi fortsatte även att investera i innovation och FoU för att utveckla morgondagens teknik och förmågor, och gjorde framsteg i att rekrytera nya talanger. Vid slutet av året hade vi en nettoökning om mer än 1 000 nya anställda (FTE:er). Alla dessa initiativ gör oss väl positionerade att tillvarata den ökade marknadsefterfrågan.
Under det fjärde kvartalet genomförde vi de första leveranserna av Saabs nya lätta torped med ubåtsjaktförmåga till Sverige. Saab fick också det militära typcertifikatet för Gripen E från Sverige såväl som Brasilien, vilket innebär att stridsflygplanet nu är certifierat för operativ drift. Brasilien har också börjat flyga med Gripen E. I kvartalet tillkännagav vi också avyttringen av vår verksamhet inom marin trafikledning, Maritime Traffic Management, i linje med vår strategi för ökat fokus på våra kärnområden.
Saabs orderingång under det fjärde kvartalet var stark, vilket är ytterligare ett kvitto på styrkan i vår produktportfölj, med tillväxt i såväl Sverige som internationellt. Under perioden stärkte vi våra nära relationer med Storbritannien och Sverige med ordrar på vårt beprövade pansarvärnssystem NLAW. Vi erhöll också kontrakt för uppgradering och support för Gripen till Sverige, vilket innebar orderingång för Aeronautics och Surveillance. Den stora ordern på två signalspaningsfartyg till Polen stärkte orderstocken i Surveillance och Kockums ytterligare.
Projektaktiviteten och leveranserna var höga i det fjärde kvartalet och den organiska försäljningstillväxten var 14%. Rörelseresultatet ökade med 22% och rörelsemarginalen var 9,5% (9,0). Dynamics hade en ovanligt stark produktmix och även Surveillance och Kockums visade marginalförbättringar. Upprampningen av T-7 och den civila verksamheten inom Aeronautics fortsatte att ha en negativ påverkan på resultatet. Vi förväntar oss att dessa utmaningar kommer att fasa ut under de kommande åren. Det operationella kassaflödet under kvartalet var något bättre än vad vi förväntade oss och uppgick till 1,7 miljarder SEK (1,5).
Samtidigt har vi fortsatt respekt för utmaningarna inom industrin gällande försörjningskedjor, ledtider för komponenter och kostnadsinflation. Vi arbetar proaktivt med dessa utmaningar tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Under 2022 fokuserade vi på att vidareutveckla vår hållbarhetsagenda. Vi stärkte vår Responsible Sales Policy och strukturen för styrning och drev arbetet med vårt Race to Zero-åtagande framåt. Saab blev under kvartalet det första större försvarsföretaget att få sina vetenskapligt förankrade mål godkända av SBTi. Detta är en viktig milstolpe på vår hållbarhetsresa och för vårt arbete med att minska utsläpp och säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft.
Vi ser positivt på framtidsutsikterna för vår verksamhet. Vi har en solid orderstock och är väl positionerade att tillvarata tillväxtmöjligheter. För helåret 2023 förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt omkring 15% och att tillväxten i rörelseresultatet överstiger den organiska försäljningstillväxten. Vår prognos är att det operationella kassaflödet för helåret 2023 blir positivt.
Baserat på Saabs finansiella resultat och framtidsutsikter, föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 5,30 (4,90) SEK per aktie för 2022.

Jag vill tacka Saabs enormt duktiga medarbetare för deras arbete under året och för att de möjliggör Saabs fortsatta tillväxtresa.

Finansiell översikt

MSEK Helår Helår Förändring, Kv4 Kv4 Förändring,
 2022 2021  % 2022 2021  %

Orderingång 63 43 45 29 12 144
116 569 866 218
Orderstock 127 105 21
676 177
Försäljningsintäkter 42 39 7 13 11 16
006 154 866 943
Bruttoresultat 8 886 8 205 8 2 849 2 412 18
Bruttomarginal, % 21,2 21,0 20,5 20,2
EBITDA 5 401 4 826 12 1 883 1 587 19
EBITDA-marginal, % 12,9 12,3 13,6 13,3
Rörelseresultat 3 274 2 888 13 1 314 1 076 22
(EBIT)
Rörelsemarginal, % 7,8 7,4 9,5 9,0
Periodens resultat 2 283 2 025 13 1 154 791 46
varav moderbolagets 2 195 1 926 14 1 115 733 52
aktieägares andel
Resultat per aktie 16,41 14,45 8,32 5,52
efter utspädning,
SEK
Räntabilitet på eget 8,6 9,0
kapital, % ¹⁾
Operationellt 2 593 3 276 1 682 1 522
kassaflöde
Fritt kassaflöde 1 871 2 737 1 439 1 377
Fritt kassaflöde per 13,99 20,53 10,73 10,36
aktie efter
utspädning, SEK
Genomsnittligt antal 133 133 134 132
aktier efter 724 293 058 861
utspädning 223 340 461 467
¹⁾  Räntabilitet på
eget kapital
beräknas på en
rullande 12
-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till  http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs bokslutskommuniké 2022

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs bokslutskommuniké för 2022.

Datum: Fredag 10 februari, klockan 10.00.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: https://www.saab.com/investors/webcast/q4-2022
 

Telefonkonferens: Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer). 
 

Sverige:                         +46 (0)8 5051 0031

Storbritannien:               +44 (0) 207 107 06 13

USA:                              +1 (1) 631 570 56 13

Presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Rådström, presschef 
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com (presscentre@saabgroup.com)                                                                                                                                              

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 07.30 CET.