11:21:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriFordon
Safe at Sea är en utvecklare av SAR system, som står för Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som exempelvis vattenskotrar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen bland räddningstjänster, där Safe at Sea idag innehar verksamhet på global nivå. Huvudkontoret ligger i Hisings Backa.

Kalender

2021-02-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-31 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2014-02-27 Årsstämma 2014
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-31 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-24 Split SAFE 50:1
2013-07-01 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2013-06-28 Årsstämma 2013
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-12-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-11-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2011-11-24 Årsstämma 2012
2011-09-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-06-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-01-13 Kvartalsutdelning SAFE 0
2011-01-12 Årsstämma 2011
2010-12-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-09-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-03-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2009-12-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-11-20 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2018-10-29 14:00:47

Färdriktningen - framåt

Styrelsen i SAFE AT SEA AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 180524, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt om ca 4,5 mkr.

BAKGRUND

Marknaden för Safe at Sea utvecklas stadigt, och det är en global marknad, som enligt marknads-undersökningsföretaget Markets and Markets™ rapport, "Search and Rescue (SAR) Equipment Market", publicerad 2017, bedöms ha ett totalt värde per 2018 om cirka USD 114 miljarder och som enligt deras prognoser förväntas växa till USD 125 miljarder per 2022. (Källa: www.marketsandmarkets.com) 

Som ett resultat av det intensiva säljarbetet under året ser vi en stadig ökning av vår offertbank som nu vuxit till närmare 50 mkr, en ökning med 20% bara det senaste kvartalet. Vi har i RESCUERUNNER® en världsledande premiumprodukt, som vi självklart värnar om. Men vi har också sett att kund-behoven varierar, därför breddar vi nu produktportföljen med nya produkter som tillfredsställer fler kunders behov och ger oss tillgång till en bredare marknad med avseende på miljövänlighet, pris och prestanda.

Dessa produkter är, SAFERUNNER™, baserad på en standardplattform, som prismässigt är tänkt att ligga i mellanprisklass. I tillägg till det utvecklas en miljöanpassad, eldriven variant, ELECORUNNER™, som baseras på RESCUERUNNER®.

Med dessa nya produkter på marknaden, bedömer styrelsen att vi kommer att kunna se en bättre utveckling av och tillväxt i bolaget, än tidigare. Kunderna och efterfrågan finns och är ökande.

Med denna mer flexibla och anpassade produktmix, som möter en långt större kundgrupps behov än tidigare, så ska vi kunna öka våra intäkter på ett sätt som vi sen tidigare önskat, men inte nått upp till.

Vi har byggt upp en effektiv och flexibel produktion, som har kapacitet att tillverka upp till 100 båtar per år, och som kan hantera den planerade volymökningen. För att bättre nyttja och kapitalisera på den effektiva produktionsapparaten, utökar vi vår marknad inom service och reparationer mot fler kundsegment.

MOTIV TILL EMISSIONEN

Styrelsen har beslutat om en fortsatt ökad fokusering på försäljning, vidareutveckling av våra säljkanaler, goda återförsäljare och upparbetade affärsrelationer, på våra prioriterade marknader.

Fullfölja utvecklingen av det nya produktprogrammet, så att bolaget kan nå fler kundgrupper.

Styrelsen bedömer att de utmaningar och möjligheter bolaget står inför, också kräver ett nytt och förstärkt ledarskap. Ett viktigt led i detta är, som tidigare informerats, också att rekrytera en ny VD för bolaget, som fokuserat kan driva utvecklingen av bolaget framåt, för ökad tillväxt och ökat aktieägarvärde.

EMISSIONSVILLKOR I KORTHET

Avstämningsdag är den 5 november 2018. Företrädesrätt, för varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Vid övertecknad emission har styrelsen beslutat om en överteckningstilldelning om ytterligare 10 %, som i första hand kommer att fördelas genom s.k. subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare. Sista dag att erhålla teckningsrätter, 1 november 2018. Teckningstid, 8 - 22 november 2018. Teckningskurs, 2,50 kronor per aktie. Antal aktier i erbjudandet, högst 1 601 718 aktier plus en överteckningsoption om 160 171 aktier. Handel med teckningsrätter, 8 - 20 november 2018. Handel med BTA, från 8 november 2018, tills det att Bolagsverket registrerat emissionen.              

                              

GODA SKÄL ATT TECKNA I EMISSIONEN
  • Bolagets offertstock uppgår idag till närmare 50 mkr, och den har vuxit med närmare 20% bara det senast kvartalet. Mer än hälften av dessa offerter avgörs under 2019.
  • Starkt fokus på marknaderna med bäst potential i Europa och runt Medelhavet
  • Bolaget breddar produktportföljen och kommer nu att möta betydligt fler kundgruppers operativa behov, vilket öppnar upp en större del av marknaden.

Hisings Backa, 2018-10-29

Styrelsen i Safe at Sea AB (publ) 

För mer information vänligen kontakta:

Kaj Lehtovaara, vd                                                  Hans Bergenheim, styrelseordförande
Mob: +46 (0)735 - 46 67 60                                    Mob: +46 (0)702 - 68 67 10

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018.