11:40:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriFordon
Safe at Sea är en utvecklare av SAR system, som står för Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som exempelvis vattenskotrar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen bland räddningstjänster, där Safe at Sea idag innehar verksamhet på global nivå. Huvudkontoret ligger i Hisings Backa.

Kalender

2021-02-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-31 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2014-02-27 Årsstämma 2014
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-31 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-24 Split SAFE 50:1
2013-07-01 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2013-06-28 Årsstämma 2013
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-12-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-11-25 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2011-11-24 Årsstämma 2012
2011-09-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-06-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-03-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-01-13 Kvartalsutdelning SAFE 0
2011-01-12 Årsstämma 2011
2010-12-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-09-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-03-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2009-12-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-11-20 Ordinarie utdelning SAFE 0.00 SEK
2019-05-07 14:54:37

Bäste aktieägare,

Bäste aktieägare,

Vi har i dagarna publicerat rapporten för det första kvartalet 2019, en mindre upplyftande rapport som inte riktigt rimmar mot den mer positiva bild och känsla som präglar oss som är engagerade i bolaget. Som VD vill jag använda detta VD-brev för att uppdatera Dig om de aktiviteter som pågår. Vårt fokus ligger på de aktiviteter och åtgärder vi presenterade i vårt IM för nyemissionen i höstas och som utgör vår tillväxtagenda.

Ett av dessa fokusområden är att se över vårt distributionsnät. Vi vill kontraktera distributörer som har rätt inställning till våra produkter och styrka att bearbeta sin marknad. Det är tillsammans med distributören som vi bygger en stark och kvalitativ offertstock. Under 2019 har vi lyckats kontraktera en distributör i Kina och en i Saudiarabien, två marknader som vi bedömer är intressanta men som vi inte kan bearbeta själva. Båda dessa två nya distributörer har köpt RescueRunner-system för att kunna visa vår produkt på sina marknader. Arbetet med att se över vårt distributionsnät har under perioden också genererat intressanta diskussioner med aktörer på de större europeiska marknaderna, men här är ännu inget klart.

Under det första kvartalet minskade vår omsättning. Vi har därför agerat för att ytterligare effektivisera vår organisation och nuvarande kostnadsbild. De åtgärder som vi har genomfört ger en positiv effekt genom en ca. 15% minskning av bolagets s.k. burnrate. Vi har också under kvartalet lyckats addera alternativa intäktsflödena genom service och reparationer. Detta dämpar effekterna av en lägre sysselsättningsgrad i vår produktion. Sammantaget så hoppas vi att genom effektiviseringar och alternativa intäktsflöden under året uppnå en avsevärd effekt på bolagets burnrate.

SOLAS står idag mycket högt upp på agendan och vi arbetar helt enligt plan för att lyckas etablera RescueRunner-systemet i SOLAS-domänen. Vi har i flertalet rapporter beskrivit SOLAS och vilka möjligheter som ett framtida godkännande skulle innebära för vårt RescueRunner-system. Framförallt så skulle vi kunna offerera en ny typ av kund och marknad inom shipping, vilket ytterligare skulle bygga upp vår kvalitativa offertstock och efterföljande affärer. Denna nya marknad skulle också få en positiv påverkan på tidsfaktorn i nuvarande försäljningsarbete. I nuläget är vi ofta beroende av beslut inom myndigheter och större organisationer, som vi vet kan dra ut på tiden. Genom att vända oss till kunder som kräver SOLAS-godkännande så är vår förhoppning att också kunna reducera tidsfaktorn i försäljningsarbetet.

Inom vår tillväxtagenda beslutades att utvidga vår produktportfölj genom att addera två nya Runner-system, SafeRunner och ElEcoRunner. SafeRunner-systemet är en kostnadseffektiv instegsmodell för de kunder som inte opererar i de mest extrema operativa miljöerna. SafeRunner har sedan lanseringen i april offererats och finns nu med i vår offertstock. Vi hoppas på positiva besked i dessa affärer. Kunder som tidigare valt billigare alternativ i form av vanlig vattenskoter har också visat intresse för konverteringskit, d.v.s. ett kit med den uppblåsbara pontonen som eftermonteras på en vanlig skoter. För att kunna uppnå full likvärdighet med SafeRunner krävs dock ytterligare modifiering för skapa det livsavgörande akterdäck som är signifikant för våra Runner-system.

ElEcoRunner-systemet baseras på RescueRunner och är ett miljöanpassat elektriskt system för kunder som idag är begränsade till följd av olika miljöföreskrifter och regleringar. Vår ambition är att kunna sälja till kunder som opererar i känsliga vattenområden med krav om tyst och utsläppsfri drivlina. Vi arbetar nu planenligt med att förbereda för POC (Proof Of Concept).

Avslutningsvis vill jag poängtera att våra fokusområden ligger fast. Det finns inget i marknaden eller i bolaget som föranleder en justering. Vi har en mycket intressant offertstock, som även om den flyttats i tid, är kvar. Vi har hittills inte tappat någon affär. De åtgärder som vi vidtagit ger önskad effekt och vi känner tillförsikt för det fortsatta arbetet.

Jag kommer med jämna mellanrum fortsätta tillskriva Er om vårt arbete och utveckling!

Önskar Dig en fortsatt trevlig vår!

Henrik Hartman, vd