19:51:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-05-03 X-dag ordinarie utdelning SFL 0.00 SEK
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning SFL 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SFL 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Safello Group är verksamt inom teknikbranschen inriktade mot kryptovalutor. Bolaget är specialiserat inom utveckling av handel, börsverksamhet, lagring och andra produkter och tjänster relaterade till kryptovalutor. Kunderna består främst av privata aktörer aktiva på den globala marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Bolaget grundades år 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-04-17 12:42:06

Stockholm den 17 april 2024 | Safello Group AB ("Safello") publicerar en omvänd vinstvarning till följd av preliminär positiv EBITDA om 4,7 MSEK Q1 2024, motsvarande en ökning om 224 procent jämfört med Q1 2023, respektive 4500 procent jämfört med Q4 2023, och ett preliminärt rörelseresultat om 4,7 MSEK, motsvarande en ökning om 58 procent jämfört med Q1 2023, respektive 103 procent jämfört med Q4 2023.

Bolaget väljer att publicera detta preliminära resultat på grund av denna starka ökning i EBITDA och rörelseresultat under det första kvartalet 2024.

Bakgrunden till resultatökningen under det första kvartalet 2024 är huvudsakligen ökade intäkter hänförliga till uttagsavgifter (avgifter för överföring av kryptovaluta från plattformen) och transaktionsavgifter, kopplade till den starka prisutvecklingen på Bitcoin och andra kryptotillgångar. Det första kvartalet har historiskt varit ett av de starkare kvartalen på årsbasis påverkat av säsongsvariationer. Bolagets resultat är därtill starkt kopplat till rådande marknadsläge för kryptotillgångar vilket även kommer att gälla fortsatt och kan leda till fluktuationer i bolagets resultat mellan kvartalen, utöver säsongsvariationer. Säsongsvariationer, samt att såväl Q1 2023 som Q1 2024 präglades av en stark kryptomarknad är huvudskälen till att resultatet för Q1 2024 skiljer sig markant jämfört med framförallt Q4 2023.  

Nettoomsättningen under första kvartalet 2024 uppgick preliminärt till cirka 193,1 MSEK, motsvarande en ökning om 40 procent jämfört med Q1 2023, respektive 12 procent jämfört med Q4 2023.

Bolagets kvartalsrapport för Q1 kommer att publiceras den 17 maj 2024, som tidigare kommunicerats.

###

Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 12.40 den 17 april 2024.
 

För mer information, vänligen kontakta
Viktoria Berglund Blohmé, Head of Finance, ir@safello.com

Certified Adviser
Amudova AB är Safellos certified adviser. 

Safello är Nordens ledande kryptomäklare med över 358 000 användare. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa, sälja och lagra krypto i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com.