04:39:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Scandic Hotels Group bedriver hotellverksamhet. Störst affärsinriktning återfinns inom mellanklassegmentet, där bolaget innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden. Scandic Hotels Group etablerades ursprungligen under 1963 som Esso Motorhotell och bytte namn till Scandic under 1984. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Årsstämma 2019
2020-06-12 Ordinarie utdelning SHOT 0.00 SEK
2020-05-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Halvårsutdelning SHOT 1.75 SEK
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Halvårsutdelning SHOT 1.75 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2018
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-29 Halvårsutdelning SHOT 1.70 SEK
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Halvårsutdelning SHOT 1.70 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2017
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning SHOT 3.15 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-29 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-13 Ordinarie utdelning SHOT 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2015
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2020-07-31 17:30:00

Antalet aktier och röster i Scandic Hotels Group AB (publ) ("Scandic") har ändrats under juli 2020 till följd av den företrädesemission som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i Scandic har under juli 2020 ökat med 1 365 606 aktier, motsvarande 1 365 606 röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 191 257 993 aktier och röster i Scandic.

Företrädesemissionen omfattar totalt 88 272 918 aktier varav 86 907 312 har registrerats i juni 2020 och 1 365 606 har registrerats i juli 2020. Således har samtliga aktier i företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För mer information, kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 758972

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528006

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 17:30 CEST.