16:53:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-24 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Ordinarie utdelning ASTOR 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning ASTOR 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Scandinavian Astor Group är verksamt inom försvarsindustrin. Koncernen äger flera dotterbolag som delas upp i två huvudsakliga affärsområden: Astor Industry och Astor Tech. Koncernen levererar produkter, tjänster och tekniska lösningar inom framförallt försvarssektorn men även till andra stora industriella segment. Astor Group har en internationell marknadsnärvaro, med grunden i Sverige och huvudkontor i Kista.
2024-03-25 14:50:29

Scandinavian Astor Group ("Astor Group" eller "Bolaget") meddelar att deras dotterbolag, My-Konsult, idag avancerar i sitt gemensamma anti-drönarprojekt genom att teckna ett utökat MoU med den industriella aktören i Ukraina med vilken dotterbolaget samarbetar med. Det utökade samarbetet avser att en nyligen framställd prototyp ska demonstreras hos samarbetspartnern.

"Behovet av att effektivt kunna motverka fjärrstyrda kamikazedrönare är stort och akut för att skydda personal och materiel. Vi har på kort tid utvecklat en prototyp som nu ska demonstreras. Jag ser med spänning fram emot resultaten och att fördjupa samarbetet.", kommenterar Odd Werin, koncern-VD för Astor Group.

Dotterbolaget My-Konsult utvecklar precisionsinstrument för radarstörning inom området Electronic Warfare (EW). Motparten utvecklar bland annat anti-drönarutrustning. Genom att tillsammans utveckla ett anti-drönarsystem som kombinerar bolagens tekniska kunskap och innovationshöjd, tar bolagen ett steg mot att kunna erbjuda en kostnadseffektiv produkt som kan motverka fjärrstyrda kamikazedrönare på ett effektivt sätt. På kort tid har My-Konsult utvecklat en prototyp baserad på sin unika teknikplattform för radarstörning. Det utökade samarbetet avser att en nyligen framställd prototyp ska demonstreras hos samarbetspartnern. Vid framgångsrika demonstrationer har My-Konsult och samarbetspartnern för avsikt att fördjupa samarbetet och teckna ett kommersiellt avtal. På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör motparten samt säkerhetsintressen kan inte motpartens namn offentliggöras i nuläget.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-03-25.

Scandinavian Astor Group - Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se