05:23:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA.. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017
2022-05-17 10:51:36

Företaget har fått det slutgiltiga godkännandet för sitt EU-patent som inkluderar den tumörspecifika kontrollenheten och säkerhetsfunktioner som är avgörande för vår TSE-plattform. Innovationen är utformad för att minska de biverkningar som normalt uppstår med äldre elektroporations- och ablativa tekniker.

Detta patent stärker ChemoTechs TSE-teknologi ytterligare och skyddar den vitala kontrollenheten som genererar den unika TSE-pulsen. Kontrollenheten hjälper behandlande läkare, av både IQwave™ och vetIQure™, att minska nekros[1] och förbättra apoptos[2].

Konceptet med TSE är att skapa en bättre balans mellan nekros och apoptos genom att förbättra upptaget av cellgifter och undvika oönskad destruktion som kan generera inflammation.

" Att få det slutgiltiga godkännandet för denna innovation i EU var, även om det förväntades, mycket viktigt för det fortsatta skyddet av vår TSE-plattform och gör oss ännu mer unika. Detta kommer att fungera bra för att ytterligare diversifiera oss från äldre teknologier." - säger Mohan Frick VD och medgrundare ChemoTech

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00,E-mail:certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

[1] Nekros är död av kroppsvävnad. Det uppstår när för lite blod rinner till vävnaden. Detta kan bero på skador, strålning eller kemikalier. Nekros kan inte återställas till frisk vävnad igen (https://medlineplus.gov/ency/article/002266.htm)

[2] Apoptos hänvisar till en process som kallas "programmerad celldöd" där cellen börjar döda sig själv. (https://www.genome.gov/genetics-glossary/apoptosis)