15:56:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian Chemotech är ett forskningsbolag. Idag specialiserar sig bolaget inom kemoterapi (ECT) vid behandling utav olika cancerformer. Bolagets produkt baseras på elektrokemoterapi som skickar elektroniska impulser under behandlingen för att lättare kunna nå cellernas DNA och därmed öka möjligheten till en bättre behandling. Behandlingen kan användas för såväl hudcancer som tumörer. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017
2021-09-06 21:30:00

Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("ChemoTech" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget cirka 2,5 miljoner kronor. Kapitaltillskottet ska användas till återbetalning av lån.

Styrelsen för ChemoTech har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 121 417 aktier av serie B på samma villkor som den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde Bolaget cirka 18 miljoner kronor. Teckningskursen uppgår därmed till 20,59 kronor per aktie. Rätt att teckna tillkommer långivarna Qualcon Aktiebolag som tecknar 97 134 aktier och Råsunda Förvaltning Aktiebolag som tecknar 24 283 aktier.

Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Anledningen till att den riktade emissionen har genomförts, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att den ger möjlighet för Bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi.  

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 1,26 procent av antalet aktier och cirka 1,04 procent röster i Bolaget beräknat efter den riktade emissionen. Efter registreringen av den riktade emissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet utestående aktier att öka med 121 417, från 9 507 638 till 9 629 055 samt antalet röster öka med 121 417, från 11 607 638 röster till 11 729 055 röster. Aktiekapitalet kommer att öka med 60 708,50 kronor, från 4 753 819,00 till 4 814 527,50 kronor.

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-06 21:30 CET.