14:37:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-05 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA.. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-08-16 08:30:00

"I rådande konjunktur är det viktigt att prioritera de utvecklingsprojekt som kan genomföras effektivt och som snabbt kan leda till kliniska eller kommersiella framgångar. " - Mohan Frick, VD

Andra kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 72 KSEK (5)
 • Resultat före skatt uppgick till -5 962 KSEK (-3 796)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,44)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 340 KSEK (-850)
Perioden 1 januari - 30 juni
 • Nettoomsättningen uppgick till 127 KSEK (30
 • Resultat före skatt uppgick till -10 676 KSEK (-6 581)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,11 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9 135 KSEK (-6 414)
 • Orderboken uppgick till 1 060 KSEK (1 122) vid kvartalets slut
Viktiga händelser under kvartalet
 • ChemoTechs dotterbolag Vetiqure får poster publicerad på veterinärkongressen ESVONC där TSE-behandling på en häst visar på enastående resultat
 • Ulis Medical Centre i Ukraina gör första behandlingen med Tumörspecifik Elektroporation  - TSE™ inom ramen för det kommersiella samarbete som ChemoTech har med sjukhuset
Viktiga händelser efter kvartalets utgång
 • ChemoTechs nystartade Centre of Excellence (CoE) på India Sweden Healthcare Innovation Centre vid AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) i Jodhpur, Indien, får godkännande från den lokala etiska kommittén för sin kliniska studie av huvud- och halscancer
 • ChemoTech säkrade lån om 2,5 MSEK från tre av Bolagets ledamöter samt från VD genom bolag

VD har ordet

I skuggan av en skakig omvärld och en betydande konjunktursvängning har ChemoTech under det andra kvartalet 2022 tagit ett stort steg mot sitt långsiktiga mål att bli en standardbehandling inom den statliga sjukvården i Indien, vilket på sikt kan skapa en potential för tiotusentals TSE- behandlingar per år enbart för huvud- och halscancerpatienter. Detta är en konsekvens av godkännandet från etikrådet på AIIMS, Jodhpur avseende en klinisk studie på huvud- och halscancerpatienter där ChemoTechs TSE-teknologi kommer att  utvärderas. Framgångar har även nåtts inom vår Animal Care division, Vetiqure AB, som fick sin första poster publicerad på veterinärkongressen ESVONC i Italien.

Periodens resultat
Resultatet blev under kvartalet -5 962 KSEK jämfört med föregående år som var -3 796 KSEK. En orsak till de ökade kostnaderna är att Vetiqures verksamhet inte hade kommit igång i samma utsträckning under samma period föregående år. Under detta kvartal har vi tagit kostnader för ökade
marknadsaktiviteter samt revision av vår CE-märkning. 

Under kvartalets slut utnyttjades en första del av den kreditoption som Bolaget erhöll i början av året. Efter periodens utgång säkrade Bolaget ytterligare lån om 2,5 MSEK från tre av Bolagets ledamöter samt från mig själv genom bolag. Med den ökade krediten har Bolaget kapital att ta sig in i första kvartalet 2023. Vidare arbetar vi parallellt med att säkra den långsiktiga finansieringen.

Human Care
Den planerade och nu godkända studien på AIIMS i Indien är en PMS (Post market Surveillance Study) med explorativa inslag och avser att titta på både lokal tumörkontroll och eventuella immunoterapeutiska effekter på huvud- och halscancertumörer. Studien som till största del är finansierad av det bilaterala innovationscentrat, Swedish Healthcare Innovation Centre, drivs och projektleds i samarbete med centrat.

Leveransen av vår första IQwave till Ukraina gick, trots pågående krig, relativt smärtfritt och läkarna på Ulis-sjukhuset har nu genomfört två behandlingar. 

Kvartalet har även varit en intensiv period för vårt regulatoriska arbete som innefattar såväl produktregistreringsprocesser som den årliga CE-märknings revisonen, vilken genomfördes utan anmärkningar från vårt anmälda organ, ECM.

Animal Care - Vetiqure AB
I maj månad fick ledande cancerspecialister inom veterinärmedicin för första gången se och känna på vetIQure och den nya TSE-tekniken. Det var även första gången som vi ställdes sida vid sida med den gamla statiska elektroporationen (ECT), då även den tekniken var representerade på konferensen. Det var verkligen märkbart från den respons vi fick att TSE ses som en ny intressant teknik vars egenskaper och förbättrade säkerhetsfunktioner verkligen var uppskattade av konkurrenternas användare. Vi fick återigen bekräftelse på att det finns en stor efterfrågan på en ny teknologi som TSE och att dess unika egenskaper är lätta att förstå för de som tidigare har använts sig av den gamla ECT-tekniken. 

Det täta samarbetet med våra referenscentra hade en fortsatt positiv utveckling i såväl Skandinavien som i USA, där de behandlande  veterinärerna får mer och mer erfarenhet av TSE och bygger fortsatt större förståelse för själva behandlingen, vilket sakta men säkert ökar antalet patienter som de behandlar med TSE. FloridaWild, som idag ingår i en större bolagsgrupp, har kunnat bevittna mycket goda behandlingsresultat i sin utvärdering som börjar nå sitt slutmål. Samarbetet med FloridaWild kommer med stor sannolikhet att skapa stora förutsättningar för vår fortsatta lansering och utvärdering av lämpliga distributörer i Nordamerika.

R&D
I rådande konjunktur är det viktigt att prioritera de utvecklingsprojekt som kan genomföras effektivt och som snabbt kan leda till kliniska eller  kommersiella framgångar. Animal Care kommer därför att få en märkbart större betydelse även för R&D-projekten där vi redan i tidigt stadie kan genomföra "Proof of Concept studier" och där innovationsbenägenheten ofta är minst lika stor som inom humanmedicin.

Fortsatt fokus på omsättning
Att försäljningen inte kommit igång på det sätt som önskats är förstås både frustrerande och tråkigt även om vi vecka för vecka bryter ny mark och kommer allt närmare våra kommersiella mål. Vi känner oss säkra på att vi inom en snar framtid kommer kunna bryta den kritiska nivån med frekventa intäkter, även om vi är fullt medvetna och ödmjuka inför det faktum att det inte finns några genvägar inom medicinteknik. Långsiktigheten i våra processer och i affärsutvecklingen är helt avgörande. Vi kommer därför fortsatt att jobba med fokus
på att nå ett genombrott inom Animal Care samt fokusera försäljningsinsatser på de större och marknadsledande aktörerna som idag bedriver tusentals kliniker i både Europa och USA.

- Mohan Frick, VD
Scandinavian ChemoTech (publ)

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-16 08:30 CET.