14:00:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian Chemotech är ett forskningsbolag. Idag specialiserar sig bolaget inom kemoterapi (ECT) vid behandling utav olika cancerformer. Bolagets produkt baseras på elektrokemoterapi som skickar elektroniska impulser under behandlingen för att lättare kunna nå cellernas DNA och därmed öka möjligheten till en bättre behandling. Behandlingen kan användas för såväl hudcancer som tumörer. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017
2021-11-11 11:30:00

Efter en gedigen process, som försenats av pandemin, har ChemoTech nu nått en efterlängtad milstolpe genom att etablera ett Centre of Excellence "CoE" på India Sweden Healthcare Innovation Centre. Detta Innovationscenter är fysiskt beläget på All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Jodhpur och är en del av det statliga samarbetet inom hälso- och sjukvården mellan Sverige och Indien och är ett initiativ som samfinansieras av den svenska och den indiska staten.

Detta avtal innebär att AIIMS Jodhpur och ChemoTech, genom detta CoE kommer att genomföra kliniska studier i syfte att skapa kliniska data och bevis för TSE-behandlingens effekt på olika cancersjukdomar. De första studierna planeras att starta under Q2-Q3 2022 och omfattar främst huvud- och halscancer, som utgör ca. 30-40 %[1,2] av alla cancerfall i Indien (totalt antal cancerfall uppgår till ca 1,4 miljoner fall[3]).

Det är av stor betydelse för ChemoTech att AIIMS nu väljer att samarbeta genom India Sweden Healthcare Innovation Centre och därmed säkerställer tillgång till ChemoTech's teknologi samt möjligheten att samla kunskap för att bygga ett CoE. ChemoTech kommer att bidra med två IQwave™ system. Det ena systemet skall vara dedikerat till kliniska studier och ett för utbildning av blivande läkare på läkarutbildningen, vilket utgör en väsentlig del av institutets verksamhet.

 " Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi fått genom de statliga satsningarna; Sveriges ambassad i Delhi, och Business Sweden som driver Innovationscentret; även Swecare och Sweden India Business Council har alla bidragit till denna process. För företaget är detta ett mycket stort steg framåt, vilket indikerar att det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet i Indien också förstår de unika möjligheter som TSE kan bidra med till cancervården i Indien."  - säger Mohan Frick VD för ChemoTech

[1] Manik Rao Kulkarni, IJHNS, 2013;4(1):29-35
[2 ]Bhattacharjee A et al., IJOHNS 2006;58:15-19
[3 ]Mathur P et al., JCO Glob Oncol, 2020;6:1063-1075

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 11:30 CET.