01:08:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-05 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-04-14 10:30:00

Valberedningen i Scandinavian ChemoTech AB ("ChemoTech") har beslutat att föreslå förändringar i styrelsen för att ge bättre förutsättningar för, och skapa ett tydligare fokus på, kommersialisering av bolagets produkter.

Efter att ChemoTech under de senaste åren byggt upp en klinisk plattform och strategi för att ta företagets teknologi in i områden som djupt sittande tumörer och immunoterapi, går bolaget nu på allvar in i en kommersialiseringsfas.

Mot bakgrund av detta nominerar valberedningen Robin Sukhia som ny ordförande i bolagets styrelse. Robin har gedigen erfarenhet av att stödja små och stora svenska bolag från sin nuvarande roll som vd och generalsekreterare i Sweden-India Business Council. Robin har därutöver en god kunskap av kapitalmarknaden efter att under ett årtionde verkat inom den svenska venture capital industrin.

För att komplettera styrelsen med en person som har global erfarenhet av produktlanseringar och kommersialisering av medicintekniska produkter samt läkemedelsprodukter i Nordamerika och Mellanöstern, nominerar valberedningen kanadensaren Nicolas Pepin till ny styrelseledamot i bolaget.

Nicolas har i över 15 års tid gjort karriär inom Abbot Nutrition International och har under 15 år arbetat på stora läkemedelsbolag som Pfizer, Smith & Nephew, Aventis Pharma och Hoechst Marion Roussel. Han har erfarenhet inom marknadsföring, kommersiella lanseringar och innovation samt försäljning mot den privata och professionella hälsovårdsmarknaden inom områden som kosthållning, rökavvänjning, sårvård, diabetes, kardiologi och onkologi.

Lars Hedbys önskar ej ställa upp för nyval som ledamot och ställer sin plats till förfogande.

Martin Jerndal ställer sin plats till förfogande då han önskar fokusera på familjens näringsverksamhet, men har angett att han fortsatt avser vara en aktiv och långsiktig ägare i ChemoTech.

"Det har varit ett intensivt, trevligt och väldigt intressant valberedningsarbete inför årsstämman. Styrelsemedlemmar och aktieägare har varit väldigt positiva och gett konstruktiva svar på frågeställningarna i intervjuarbetet och dessa konstruktiva förlag och informationsinhämtning i samtalen har föranlett till de nomineringar som valberedningen föreslagit. Nomineringarna speglar helt och hållet på hur man vill se ChemoTech och dess fortsatta arbete med att förstärka och driva kommersialiseringen av ChemoTechs produkter framöver", säger Roland Möller, valberedningens ordförande.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Certified Adviser: Redeye AB, Tel: +46 (0)8 - 121 576 90

E-mail:certifiedadviser@redeye.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.