10:38:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-04 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-05 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-26 11:30:00

Efter en sex månader lång utvärdering kommer Royal Veterinary College (RVC) nu att förvärva vetIQure™-systemet och göra TSE (Tumour Specific Electroporation) till en av standardterapierna som erbjuds av RVC Equine. Denna utrustning kommer att finansieras av RVC Animal Care Trust. Vetiqure och RVC planerar att inrätta ett kompetenscentrum (Centre of Excellence) för TSE-teknologin.

Under utvärderingen har hästteamet, lett av doktorerna Michael Hewetson och Andy Fiske-Jackson, utvärderat TSE på patienter som lider av både melanocytiska tumörer och sarkoider.

Även om uppföljningsperioden ännu inte är avslutad är teamet nöjda med de övergripande kliniska resultaten och den objektiva respons som uppnåtts hittills. Viktigt är att teamet, i vissa fall, kunde administrera TSE-behandlingen utan krav på generell anestesi. Behandlingarna utfördes med hjälp av nervblockader och stående sedering, vilket minskade de risker som är förenade med generell anestesi. Detta representerar ett stort framsteg i synen på patientvård för hästar som genomgår elektroporation.

Trots att TSE tydligt påvisat en förmåga att åstadkomma kliniska genombrott med sin mindre destruktiva metod för att behandla cancer hos både människor och djur, är Vetiqure fast beslutna att fortsätta i sina forskningsinsatser. Genom att göra detta kommer en djupare förståelse uppnås vad gäller den biologiska och fysiska påverkan denna behandling har på cancerceller och tumörens mikromiljö, i synnerhet vad gäller dess immunkomponent. Dessa ansträngningar är avgörande för att fortsätta att öka kunskapen och bana väg för effektivare TSE-baserade kombinationsterapier.

"Det är av ytterst vikt att vi har ett nära samarbete med uppskattade akademiker och veterinärer för att främja våra kliniska framsteg och sprida nya TSE-riktlinjer och protokoll. Därför har det potentiella inrättandet av ett Centre of Excellence vid RVC betydelse för Vetiqure, såväl som för hästveterinärer över hela världen, som försöker införliva TSE-terapi i behandlingen av hästar som drabbats av sarkoider eller maligna tumörer", säger Dr Suhail Mufti, Medical Director på ChemoTech och Vetiqure.

"Vi har testat TSE här på RVC under de senaste 6 månaderna och har varit imponerade av svarsfrekvensen hos de hästar som vi har behandlat hittills. Ytterligare arbete måste göras innan vi kan publicera våra resultat, men de första resultaten har varit lovande. Denna innovativa behandlingsmodalitet har potential att avsevärt förbättra välfärden för hästar med tumörer som inte är mottagliga för kirurgisk excision, och vi är optimistiska inför framtiden. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Vetiqure för att förfina och optimera denna teknologi ytterligare", säger Dr. Michael Hewetson, docent i Equine Intern Medicine vid RVC Equine-avdelningen.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO

Tel: +46 (0)10-218 93 00

E-mail: ir@chemotech.se

Certified Adviser: Redeye AB, Tel: +46 (0)8 - 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-26 11:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.