18:40:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-04-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2024-05-30 Årsstämma 2025
2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-01-17 13:50:43

Odense, 17. januar 2022

Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 17. januar 2022 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Nasdaq First North Growth Market - Selskabsmeddelelse nr. 39/2022 Odense, 17. januar 2022

Generalforsamlingsprotokollat
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
3. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1.
Bestyrelsen stillede forslag om valg af Søren Bøving-Andersen som dirigent for generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var blevet offentliggjort igennem NASDAQ First North og via Selskabets hjemmeside den 23. december 2021.

På generalforsamlingen var 45,7 pct. af den stemmeberettigede aktiekapital repræsenteret.

Ingen af aktionærerne havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed og dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

Ad dagsordenens punkt 2.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Jesper Bach.

Formanden præsenterede kandidatens baggrund og nuværende ledelseshverv.
 
Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Jesper Bach som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3.
Intet at bemærke.

Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

 

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk