09:53:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-09 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SciBase Holding är verksamt inom medicinteknik. Koncernen är specialiserad inom hantering av cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat en elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-09-28 08:00:00

STOCKHOLM, SVERIGE, 28 september 2023 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar meddelar idag publiceringen av kliniska resultat från en studie genomförd tillsammans med University Children's Hospital Zürich. Studien visar på Nevisense förmåga att kunna särskilja barn med och utan atopisk dermatit (AD).

Atopisk dermatit är en av de vanligaste sjukdomarna i världen och drabbar globalt upp till 20 % av alla barn. För närvarande finns det inget kliniskt instrument som kan hjälpa till vid diagnos eller svårighetsbedömning av AD.

Studien genomfördes på barn i åldrarna från 4 månader till 3 år och syftade till att identifiera barn med atopisk dermatit med hjälp av Nevisense. Nevisense och dess underliggande Elektriska Impedans Spektroskopi (EIS)-teknologi användes för att skapa en Artificiell Intelligens (AI) algoritm för att kunna särskilja frisk hud från atopisk hud, även när mätningarna utfördes på visuellt opåverkad hud. Studiens övergripande resultat indikerar att:
  • Nevisense kan detektera hudbarriärdysfunktion hos barn.
  • Information om dysfunktion av hudbarriären kan identifieras på visuellt opåverkad hud.
  • Nevisense AI algoritmer kan tränas för att inkludera eller bortse från vissa potentiella artefakter i datasetet, som exempelvis att ålder inte är en påverkande faktor.
  • Studien tyder också på en förmåga att förutsäga ett barns sannolikhet att utveckla AD.

Författarna drog slutsatsen att EIS (Nevisense) kan upptäcka hudbarriärdysfunktion och skilja på hud hos barn med AD från frisk hud och tyder på att EIS kan ha förmågan att förutsäga framtida utveckling av AD.

"För SciBase bekräftar dessa fynd vårt engagemang på hudbarriärområdet, som syftar till att skapa produkter som förbättrar prediktionen och hanteringen av atopisk dermatit hos barn. Förytterligare information runt vårt arbete inom detta område se: http://investors.scibase.se/sv/scibase-tillkannager-samarbete-for-att-upptacka-dysfunktion-av-hudbarriaren-hos-spadbarn ", säger Pia Renaudin tillträdande VD, SciBase.

De fullständiga resultaten av studien har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Allergy och kan hittas här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.15895 (https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qlTcx-0002r8-3V&d=4%7Cmail%2F90%2F1695817200%2F1qlTcx-0002r8-3V%7Cin11c%7C57e1b682%7C13460072%7C11664937%7C65141F8BAF18267754C3BDC0F5FA5C99&o=%2Fphtn%3A%2Fotsreliribanl.iy.oeycwluom%2Fl%2Ffldi1.%2F1a11%2F0159851.ll&s=MuHdpiTeKVFAmVVICN4Psq41nLU).  Studien var ett samarbete mellan Children's Hospital Zürich, CKCare och SciBase.

För ytterligare information kontakta:

Tord Lendau, styrelsens ordförande

Tel: +46 70 810 01 67

E-post: info@scibase.com

Certified Advisor (CA):.

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Emailca@vatorsec.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt "point-of-care" instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm. För mer information besök  www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.