17:07:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-02-18 17:10:00

Seafire uppnådde sina mål 2019 med att genomföra minst två förvärv, att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market samt förbättra EBITDA. Starten på 2020 har varit positiv med bland annat en tillväxt på 25% för Nordbutiker i januari. Coronaepidemin kan ge viss effekt på 2020 då det finns viss osäkerhet kring varuförsörjningen inför våren 2020

Sammanfattning fjärde kvartalet
 • Total omsättning uppgick till 44,3 MSEK (22,0). Tillväxten var ca 101% jämfört med samma period 2018. Den organiska tillväxten uppgick till -54% på grund av Linguacoms nya avtal med Kammarkollegiet med avsevärt lägre volymer och priser
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA uppgick till 6,9 MSEK (-3,2)
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till -5,4 MSEK (-3,9)
 • Resultat per aktie[ ]uppgick till -1,06 SEK (-0,59)
 • Koncernens soliditet uppgick till 11% (29%)
 • Nedskrivning av goodwill för Linguacom påverkade resultatet med -10,0 MSEK (0)
Sammanfattning 2019
 • Total omsättning uppgick till 175,5 MSEK (51,6) vilket ger en ökning med 240% mot 2018. Den organiska tillväxten uppgick till -3%
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 17,2 MSEK (-5,4). Resultatet 2019 är belastat med kostnader för First North processen och förvärv om 3,4 MSEK och omstruktureringskostnader i Linguacom 1,0 MSEK, totalt 4,4 MSEK
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev -1,0 MSEK (-6,3)
 • Resultat per aktie[ ]blev -1,55 SEK (-1,35)
 • Koncernens soliditet uppgick 11% (29%)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.seafireab.com

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020, kl 17.10

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på ca 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.