16:35:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-08-22 14:00:00
Sammanfattning andra kvartalet
 • Total omsättning uppgick till 58,6 MSEK (5,6 MSEK), en ökning med ca 950%. Ökningen var driven av förvärv. Tillväxten exklusive förvärven var 0% mot 2018.
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 6,1 MSEK (-1,4 MSEK) vilket motsvarar en EBITDA marginal på 10%. Resultatet är belastat med kostnader för förvärv och First North processen med 1,2 MSEK (0 MSEK)
 • Koncernens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 3,7 MSEK (-1,5 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (-0,38 SEK).
Sammanfattning första halvåret
 • Total omsättning uppgick till 85,3 MSEK (11,4 MSEK), en ökning med ca 650%. Ökningen var främst driven av förvärv. Den organiska tillväxten för Koncernen var -5% mot 2018.
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 6,8 MSEK (-3,0 MSEK). Resultatet är belastat med kostnader för förvärv och First North processen med 1,2 MSEK (0 MSEK)
 • Koncernens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 3,4 MSEK (-3,2 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,81 SEK).
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Den 5:e april 2019 förvärvades samtliga aktier i Nordbutiker i Sverige AB. Bolaget omsatte 97,3 MSEK och med en EBITDA på 13,3 MSEK under det brutna räkenskapsåret 1 maj 2018 till 30 april 2019
 • En riktad emission om 6 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes den 5:e april 2019 som delbetalning av förvärvet
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Seafires ansökan för upptagande av handel på Nasdaq First North Stockholm godkändes av Nasdaq Stockholm AB den 3e juli 2019
 • Den 3e juli 2019 publicerar Seafire AB (publ) Bolagsbeskrivningen i samband med listbyte till Nasdaq First North

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.seafireab.com

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019, kl. 14.00.

Kort om Seafire 

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.