16:48:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-11-16 09:00:00

Seafire AB (publ):s ("Seafire") dotterbolag Lingua Communication Nordic AB ("Linguacom" eller "Bolaget") får ramavtalet med Kammarkollegiet ("KAM") förlängt i ett första steg till januari 2022.

Linguacom är sedan flera år leverantör av högkvalitativa tolktjänster till landets myndigheter inom ramen för avtalet med Kammarkollegiet. Bolaget förser bland annat polismyndigheterna och landets domstolar med tolkar dygnet runt under årets alla dagar. Avtalet, som är ett avropsavtal, ingicks med KAM i januari 2019 och löper till januari 2021 med möjlighet till två förlängningsår.

Linguacom har utvecklats väl under 2020 och förväntas omsätta närmare 50 mkr och återigen göra vinst efter ett tidigare förlustår. Bolaget fokuserar på att bredda erbjudandet med översättningstjänster men även att utveckla tolktjänsterna. För att stärka återväxten av tolkar och främja vidareutbildning inom yrkesgruppen lanserades i oktober en utbildningsportal Linguacom Academy. Linguacom har även lanserat Sveriges första podcast för tolkar, beställare och tolkanvändare, Tolkpodden. Podcasten är sprungen ur en idé och önskan om att öka förståelsen för tolkars yrke och vardag. För mer information besök www.linguacom.se.

"Vi upplever att våra kunder inom KAM avtalet är mycket nöjda med vår service och kvalitet av tolktjänster. Vi är stolta över förlängningen av avtalet med Kammarkollegiet och det betyder mycket att få fortsatt förtroende med att förse Sveriges myndigheter med professionella tolktjänster. Samarbetet med KAM gör det möjligt för oss att hjälpa personer med att göra sig förstådda i svåra situationer vilket är en stark drivkraft för Linguacom. Vi är också stolta över våra lanseringar Linguacom Academy och Tolkpodden och ser med spänning fram mot 2021", säger Michael Larsson, VD på Linguacom.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD Seafire, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 707 495 659

Michael Larsson, VD Linguacom, michael.larsson@linguacom.se,tel +46 70 219 51 95

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 16 november 2020, kl 09:00

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och omsättning på ca 230 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.