16:27:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-03-30 11:00:00

Seafire ser en stabil och ökande efterfrågan i koncernens större bolag under första kvartalet och särskilt under mars 2020. Nordbutiker, som stod för över 50% av koncernens försäljning 2019, har ökat sin orderingång med cirka 30% under kvartalet och med 33% hittills under mars månad. Åkerstedts har ökat orderingången med cirka 25% under det första kvartalet jämfört med 2019. Linguacom har under kvartalet en affärsvolym i linje med 2019 med en viss ökning på efterfrågan av översättningstjänster i mars.  

  • Nordbutiker har sett en god efterfrågan under första kvartalet med en ökning av orderingången på i genomsnitt 30% och med 33% under mars månad. Särskilt har Sportig, bolagets varumärke för hemmagym, ökat kraftigt jämfört med 2019. Bolaget hade en god lagernivå vid ingången av 2020. På grund av nedstängningarna i Kina har leveranser försenats med ett par månader vilket kan komma att påverka lagernivåerna negativt för vissa produkter fram till juni 2020. Vår bedömning är att totalmarknaden för Nordbutikers produkter kan komma att minska under 2020 men att e-handeln kommer att växa och ta marknadsandelar.
  • Åkerstedts har sett en ökning av orderingången med 25% under kvartalet jämfört med 2019. En del av ökningen kan troligen hänföras till att internationella konkurrenter inte kan leverera på grund av nedstängningarna i Europa. Bolaget har upplevt vissa störningar i leveranser av komponenter vilket kan medföra förskjutning av viss försäljning.
  • Linguacom har under kvartalet upplevt en god efterfrågan på tolk- och översättningstjänster och levererat ett positivt rörelseresultat hittills under 2020, för första gången sedan januari 2019. Volymerna är stabila med en ökande efterfrågan på översättningstjänster.
  • Hedén har haft en god utveckling under kvartalet med de första leveranserna av produkten YMER-3 som höjdpunkt. Vi bedömer att Hedén kommer påverkas negativt av pandemin på kort sikt eftersom filminspelningsbranschen i Hollywood och övriga världen har stängt ned sina verksamheter.
  • Followit har en upplevt vissa störningar i komponentförsörjningen vilket inneburit framskjutna leveranser till kund. Nivån på offertförfrågningar är god men orderingången är lägre än 2019. Det kan bero på att nya studier av vilda djur skjuts på framtiden på grund av reserestriktionerna som trätt i kraft under kvartalet.

Coronapandemin har slagit till med full kraft mot Sverige och omvärlden med stora omedelbara förändringar för vårt samhälle och företag. Seafire följer utvecklingen avseende coronaviruset Covid-19 noga. Vi utvärderar kontinuerligt i vilken utsträckning detta kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. I dagsläget är det svårt att göra en bedömning i vilken omfattning detta eventuellt kan komma att påverka verksamheten. Seafire följer myndigheternas rekommendationer med karantän, omfattande renlighetsrutiner och reserestriktioner för att säkerställa att organisationernas leveransförmåga upprätthålls. Vid behov kommer vi att nyttja statliga stöd med korttidspermitteringar och anstånd med skattebetalningar för att parera effekten av coronapandemin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag inom affärssegmenten Industri och Handel & Tjänster. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på ca 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.