17:06:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-07-08 13:00:00

Seafire AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Thor Ahlgren AB från säljaren Skillingaryd Invest AB. Tillträde har skett den 8 juli 2021.

Thor Ahlgren AB är leverantör av pressade, stansade och laserskurna plåtdetaljer till ledande svenska industribolag företrädesvis inom fordonsindustrin. Bolaget förväntas omsätta ca 90 MSEK med en EBITDA marginal på ca 10% under 2021. Under föregående år 2020 uppgick nettoomsättningen till 71,2 MSEK med en EBITDA på 7,4 MSEK. Säljarna fortsätter i sina operativa roller efter övertagandet.

"Vi är glada över att ha fått förtroende att fortsätta att utveckla Thor Ahlgren. Företaget har varit leverantör till fordonsindustrin sedan 40-talet och legat i framkant i sitt kvalitetsarbete. Detta har inneburit att man alltid varit kvalitetscertifierad på den höga nivå som fordonsindistrin krävt. Idag innehåller man certifieringen IATF-16949, ISO-9001 och ISO-14001. Bolaget är nu väl positionerat för försäljningstillväxt och marknads-expansion", säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Efter förvärvet når Seafire en årlig nettoomsättning på ca 400 MSEK och en EBITDA på över 46 MSEK räknat som rullande tolv månader från 31 mars 2020. Seafire kommer att konsolidera Bolaget från 1 juli 2021.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 52 MSEK och är fördelad med en kontantbetalning vid tillträdet om 37 MSEK och en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 50% av EBIT över 5 MSEK under perioden 2022-2026. Tilläggsköpekillingen kan maximalt uppgå till 15 MSEK.

Vid tillträdet betalades 35 MSEK kontant och 2 MSEK i en riktad emission av 77 700 aktier till en kurs om 25,74 SEK/aktie vilket ger en utspädning på ca 0,5%. Säljarna har ingått avtal om en 12 månaders lock-up period.

Thor Ahlgren AB

Thor Ahlgren AB grundades 1918 och företaget har idag 33 anställda med huvudkontor i Skillingaryd, Småland. Thor Ahlgrens affärsidé är att med kompetens, kvalitet och ett högt kundfokus erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar av produkter och tjänster inom pressning, stansning och laserskärning av plåtkomponenter.

"Det är med stor glädje vi hälsar Seafire som nya ägare till Thor Ahlgren AB. Vi ser fram emot att utveckla rörelsen tillsammans med Seafire och vi vet att Seafire kommer bidra med resurser som möjliggör en fortsatt expansion för företaget, säger Henrik Häggström, VD på Thor Ahlgren AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD Seafire AB, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Henrik Häggström, VD Thor Ahlgren AB, henrik.haggstrom@thorahlgren.se,tel. +46 73 417 63 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 13:00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med sju bolag och omsättning på över 400 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.